คำพยานชีวิตคริสเตียน | “พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงฉัน”

คำพยานชีวิตคริสเตียน | “พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงฉัน”

232 |วันที่ 10 เดือน 08 ปี 2020

ในหน้าที่ของเธอในคริสตจักร ตัวแสดงหลักอาศัยประโยชน์จากขีดความสามารถและประสบการณ์ทั้งหลายของเธอ เธอหยิ่งผยอง โอหัง และไม่เปิดรับข้อเสนอแนะของผู้อื่น ครั้นเธอเป็นหัวหน้าทีม เธอยิ่งกลายเป็นโอหังมากขึ้นไปอีก อันเป็นเหตุให้เหล่าพี่น้องชายหญิงรู้สึกถูกจำกัดบังคับและทำให้งานของคริสตจักรเสียหาย เธอได้ถูกพี่น้องหญิงคนอื่นๆ วิพากษ์วิจารณ์และถูกจัดการโดยผู้นำของเธอ เธอแสวงหาความจริงและคิดทบทวนกับตัวเองโดยผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรในสถานการณ์นี้? และเธอเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากนั้น? คุณจะพบคำตอบได้ในพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงฉัน

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก