“วันแห่งการลงโทษมนุษย์ของพระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว” | เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

1653 |วันที่ 22 เดือน 05 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:https://th.godfootsteps.org/video-category/praise-and-worship-songs.html

ผู้คนจำนวนมากรู้สึกกระสับกระส่ายและกระวนกระวายใจ

เพราะพวกเขาได้กระทำความผิดที่เลวร้าย

และหลายคนรู้สึกละอายใจในตัวเอง

เพราะพวกเขาไม่เคยทำความดีเลยแม้เพียงอย่างเดียว

กระนั้นก็ยังมีหลายคน

ที่ห่างไกลจากการรู้สึกอับอายจากบาปของตนเปลี่ยนจากเลวไปเป็นเลวยิ่งกว่า

กระชากหน้ากากที่ซ่อนคุณลักษณะอันน่ารังเกียจ

—ซึ่งยังไม่เคยถูกตีแผ่อย่างเต็มที่ของพวกเขา—

ออกอย่างสมบูรณ์เพื่อทดสอบอุปนิสัยของพระเจ้า

พระเจ้าไม่ทรงสนพระทัยและไม่ทรงใส่พระทัย

ต่อการกระทำต่างๆ ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ในทางตรงกันข้ามพระเจ้าทรงพระราชกิจที่พระองค์ควรทรงทำ

ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูล

หรือการท่องไปในแผ่นดิน หรือทรงทำอะไรบางอย่างที่อยู่ในความสนใจของพระเจ้า

ในเวลาสำคัญๆ พระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์ต่อไป

ท่ามกลางมนุษย์ตามที่ได้วางแผนไว้แต่เดิม

ไม่ช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปแม้แต่หนึ่งวินาที

และด้วยทั้งความง่ายดายและความฉับไว

อย่างไรก็ตาม ด้วยทุกๆ ขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้า บางคนได้ถูกทิ้งขว้าง

เพราะพระเจ้าทรงรังเกียจวิธีประจบสอพลอต่างๆ ของพวกเขา

และการอ่อนน้อมที่เสแสร้งของพวกเขา

บรรดาผู้ที่น่าชิงชังสำหรับพระเจ้าจะถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน

ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

พูดให้สั้นๆพระเจ้าอยากจะให้ทุกคนที่พระองค์ทรงรังเกียจ

อยู่ห่างพระองค์ไกลแสนไกล

คงไม่ต้องบอกว่า พระเจ้าจะไม่ทรงเก็บ

ผู้ที่เลวทรามชั่วร้ายซึ่งยังคงอยู่ในนิเวศของพระองค์เอาไว้ให้ลอยนวล

เนื่องจากวันลงโทษของมนุษย์นั้นอยู่ใกล้แล้ว

พระเจ้าจึงไม่ได้เร่งรีบที่จะขับไล่

ทุกดวงวิญญาณอันน่ารังเกียจเหล่านั้นออกจากบ้านของพระองค์

เพราะพระเจ้ามีแผนของพระองค์เอง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก