"พระเจ้าทรงดูแลดีทั่วถึงกัน" ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระเจ้า | เพลงนมัสการ

วิดีโอเพลงสรรเสริญ   378  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

เพลงนมัสการ | "พระเจ้าอวยพรผู้ที่ซื่อสัตย์" [Official Lyric Video]

https://th.kingdomsalvation.org/videos/God-blesses-those-who-are-honest-lrc.html

เพลงคริสเตียนไทย | "พระเจ้าทรงปรารถนาจะไถ่บาปมนุษย์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

https://th.kingdomsalvation.org/videos/God-wishes-to-save-man-lrc.html

มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ | “ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน” คณะนักร้องประสานเสียงคริสตจักร

https://th.kingdomsalvation.org/videos/i-wish-was-with-God-video.html

เพลงนมัสการ | "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

https://th.kingdomsalvation.org/videos/how-important-God-s-love-is-mv.html

เพลงสรรเสริญพระเจ้า | “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า

https://th.kingdomsalvation.org/videos/Almighty-God-saves-us-video.html

"พระเจ้าทรงดูแลดีทั่วถึงกัน" ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระเจ้า | เพลงนมัสการ

ความยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์ พระอำนาจและความรัก

ตัวตนที่แท้ของพระเจ้า และอุปนิสัย

ได้เปิดเผย ในทุกครั้ง ที่พระองค์ทรงทำงาน

เห็นได้ในพระประสงค์ต่อคน เติมเต็มชีวิต ของคนทุกคน

ไม่ว่าคุณจะรู้สึกในชีวิตของคุณหรือไม่

พระเจ้าทรงห่วงใยทุกคนและในทุกๆทาง

เปี่ยมด้วยความจริงใจ พระปัญญา ในหลากหลายหนทาง

ทำให้อุ่นใจ ปลุกเร้าวิญญาณ

จริงในปัจจุบัน ชั่วนิจนิรันดร์

ความยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์ พระอำนาจและความรัก

ตัวตนที่แท้ของพระเจ้า และอุปนิสัย

ได้เปิดเผย ในทุกครั้ง ที่พระองค์ทรงทำงาน

เห็นได้ในพระประสงค์ต่อคน เติมเต็มชีวิต ของคนทุกคน

นี่คือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปร

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น