เพลงสรรเสริญพระเจ้า | "ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง"

เพลงสรรเสริญพระเจ้า | "ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง"

597 |วันที่ 31 เดือน 07 ปี 2020

ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง

Intro

พระเจ้าประทานส่วนที่ดีที่สุดของพระองค์

สิ่งที่ดี ที่ดีที่สุดของพระองค์

Verse 1

ไม่เคยเปิดเผยเลย หรือแสดงว่าทรมาน

พระเจ้าอดทนคอยในความเงียบงัน

ไม่เย็นชา หมดหนทาง ไม่มีความอ่อนแอ

ความรักและเนื้อแท้พระเจ้าไม่มีเห็นแก่ตัว

Chorus

พระเจ้าประทานส่วนที่ดีที่สุดของพระองค์

สิ่งที่ดี ที่ดีที่สุดของพระองค์

พระองค์ทนทุกข์เพื่อผู้คนทั้งปวง

และทรงทุกข์ทนในความเงียบงัน

ทรงเต็มที่แล้ว

Verse 2

ไม่เคยเปิดเผยเลย หรือแสดงว่าทรมาน

พระเจ้าอดทนคอยในความเงียบงัน

นี่คือการสำแดงถึงเนื้อแท้และอุปนิสัย

เอกลักษณ์ของพระองค์ ผู้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวง

Chorus

พระเจ้าประทานส่วนที่ดีที่สุดของพระองค์

สิ่งที่ดี ที่ดีที่สุดของพระองค์

พระองค์ทนทุกข์เพื่อผู้คนทั้งปวง

และทรงทุกข์ทนในความเงียบงัน

ทรงเต็มที่แล้ว ให้เต็มที่แล้ว ให้เต็มที่แล้ว

พระเจ้าประทานส่วนที่ดีที่สุดของพระองค์

สิ่งที่ดี ที่ดีที่สุดของพระองค์

พระองค์ทนทุกข์เพื่อผู้คนทั้งปวง

และทรงทุกข์ทนในความเงียบงัน

และทรงทุกข์ทนในความเงียบงัน

ทรงเต็มที่แล้ว เต็มที่ที่สุด

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก