เพลงใหม่คริสเตียน | “ในยุคแห่งราชอาณาจักร พระเจ้าทรงใช้พระวจนะทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม”

เพลงใหม่คริสเตียน | “ในยุคแห่งราชอาณาจักร พระเจ้าทรงใช้พระวจนะทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม”

933 |วันที่ 08 เดือน 06 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

วิดีโอเพลงสรรเสริญ: https://th.godfootsteps.org/video-category/hymn-videos.html

คณะประสานเสียงพระกิตติคุณ:https://th.godfootsteps.org/video-category/choir-series.html

วีดิโอเพลงและเต้นรำ: https://th.godfootsteps.org/video-category/dance-and-song-videos.html

MV: https://th.godfootsteps.org/video-category/mv-series.html

ซีรีส์รายการวาไรตี้: https://th.godfootsteps.org/video-category/the-life-of-the-church-artistic-series.html

ในยุคนี้และท่ามกลางพวกเจ้า

พระเจ้าจะทรงสัมฤทธิ์ผลในข้อเท็จจริงต่อไปนี้:

ที่ว่าทุกคนจะใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า

จะสามารถนำความจริงไปฝึกฝนปฏิบัติได้และจะรักพระเจ้าอย่างจริงจังจริงใจ

ที่ว่าผู้คนทั้งหมดจะใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานและเป็นความเป็นจริงของตน

และจะมีหัวใจที่เคารพพระเจ้า

และที่ว่าโดยอาศัยการฝึกฝนปฏิบัติพระวจนะของพระเจ้า

มนุษย์จะใช้อำนาจขัตติยะพร้อมไปกับพระเจ้า

นี่คืองานที่จะต้องสัมฤทธิ์ผลโดยพระเจ้า

พระเจ้าทรงใช้พระวจนะปกครองผู้คน

เจ้ารู้สึกดีหากเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า

และหากเจ้าไม่ได้กินและดื่มเจ้าย่อมไร้เส้นทางให้ดำเนินตาม

พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นอาหารของผู้คนและเป็นพละกำลังซึ่งขับเคลื่อนพวกเขา

พระคัมภีร์กล่าวว่า "มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้

แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า"

วันนี้ พระเจ้าจะทรงนำพาพระราชกิจนี้ไปสู่ความครบถ้วนบริบูรณ์

และพระองค์จะทรงทำให้ข้อเท็จจริงนี้บรรลุในตัวพวกเจ้า

ในยุคนี้ พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเป็นหลักในการปกครองทุกคน

โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้ามนุษย์จึงได้รับการพิพากษา

และทำให้มีความเพียบพร้อม

จากนั้นในท้ายที่สุดจึงถูกนำตัวไปยังราชอาณาจักร

มีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจัดหาให้แก่ชีวิตของมนุษย์ได้

และมีเพียงแค่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้แสงสว่าง

และเส้นทางสำหรับการฝึกฝนปฏิบัติแก่มนุษย์ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคอาณาจักร

ตราบเท่าที่เจ้าไม่เบนห่างจากความเป็นจริงของพระวจนะของพระเจ้า

การกินและการดื่มพระวจนะของพระองค์ในแต่ละวัน

พระเจ้าจะทรงสามารถทำให้เจ้ามีความเพียบพร้อมได้

การกินและการดื่มพระวจนะของพระองค์ในแต่ละวัน

พระเจ้าจะทรงสามารถทำให้เจ้ามีความเพียบพร้อมได้

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก