เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน"

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน"

0 |วันที่ 18 เดือน 09 ปี 2020

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงนำมาซึ่งยุคใหม่

พระองค์จะได้ทรงสรุปปิดตัวยุคก่อนหน้านั้นไปในเวลาเดียวกันไปแล้ว

แต่ละครั้งที่พระองค์ด้วยพระองค์เองทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์

มันเป็นการเริ่มต้นการสู้รบครั้งใหม่

หากไม่มีการเริ่มต้นงานใหม่

ก็คงจะไม่มีการสรุปปิดตัวของงานเก่าโดยธรรมชาติ

และเมื่อไม่มีการสรุปปิดตัวงานเก่า

นี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าการสู้รบกับซาตานยังไม่มาถึงบทอวสาน

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

คือพระองค์ด้วยพระองค์เองนั่นเองที่ทรงทำให้พระราชกิจของพระองค์เคลื่อนไหว

และดังนั้นก็ต้องเป็นพระองค์ด้วยพระองค์เองที่ทรงสรุปปิดตัวยุคก่อนหน้านั้น

นี่คือข้อพิสูจน์ถึงการทำให้ซาตานพ่ายแพ้ของพระองค์

ถึงการพิชิตโลกของพระองค์

พระองค์คือผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

มีเพียงเมื่อพระเจ้าพระองค์เองเสด็จมาและทรงดำเนินพระราชกิจใหม่ท่ามกลางมนุษย์เท่านั้น

มนุษย์จึงสามารถหลุดพ้นจากแดนครอบครองของซาตานได้โดยสิ้นเชิง

และได้รับชีวิตใหม่และการเริ่มต้นใหม่

มิฉะนั้นมนุษย์จะต้องดำรงชีวิตอยู่ในยุคเก่าไปตลอดกาลและดำรงชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลเก่าๆ ของซาตานไปตลอดกาล

ด้วยทุกยุคที่พระเจ้าได้ทรงนำนั้น

มนุษย์ส่วนหนึ่งได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ

และด้วยเหตุนั้นมนุษย์จึงรุดหน้าไปพร้อมกับพระราชกิจของพระเจ้าไปสู่ยุคใหม่

ชัยชนะของพระเจ้าหมายถึงชัยชนะสำหรับคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ติดตามพระองค์

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

คือพระองค์ด้วยพระองค์เองนั่นเองที่ทรงทำให้พระราชกิจของพระองค์เคลื่อนไหว

และดังนั้นก็ต้องเป็นพระองค์ด้วยพระองค์เองที่ทรงสรุปปิดตัวยุคก่อนหน้านั้น

นี่คือข้อพิสูจน์ถึงการทำให้ซาตานพ่ายแพ้ของพระองค์

และถึงการพิชิตโลกของพระองค์

พระองค์คือผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

และด้วยเหตุนั้นมนุษย์จึงรุดหน้าไปพร้อมกับพระราชกิจของพระเจ้าไปสู่ยุคใหม่

ชัยชนะของพระเจ้าหมายถึงชัยชนะสำหรับคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ติดตามพระองค์

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

คือพระองค์ด้วยพระองค์เองนั่นเองที่ทรงทำให้พระราชกิจของพระองค์เคลื่อนไหว

และดังนั้นก็ต้องเป็นพระองค์ด้วยพระองค์เองที่ทรงสรุปปิดตัวยุคก่อนหน้านั้น

นี่คือข้อพิสูจน์ถึงการทำให้ซาตานพ่ายแพ้ของพระองค์

และถึงการพิชิตโลกของพระองค์

พระองค์คือผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก