เพลงคริสเตียน | "พระราชกิจและการแสดงออกของพระคริสต์คือสิ่งที่กำหนดเนื้อแท้ของพระองค์"

เพลงคริสเตียน | "พระราชกิจและการแสดงออกของพระคริสต์คือสิ่งที่กำหนดเนื้อแท้ของพระองค์"

519 |วันที่ 18 เดือน 08 ปี 2020

Verse 1

เนื้อแท้ของพระคริสต์ได้ถูกกำหนด

โดยการแสดงออกและราชกิจของพระองค์

ทรงทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายมา

ให้สมบูรณ์ด้วยพระทัยที่จริงแท้

พระองค์ทรงนมัสการพระเจ้าในสวรรค์เบื้องบน

แสวงหาน้ำพระทัยพระบิดา

ทั้งสิ้นนี้ได้ถูกกำหนดด้วยเนื้อแท้ของพระองค์

รวมถึงการเปิดเผยตามธรรมชาติของพระองค์

การแสดงออกของพระองค์นั้นไม่ใช่การลอกเลียนแบบ

หรือว่ามาจากผลแห่งการ

ที่มนุษย์ได้ศึกษา หรือได้รับการปลูกฝัง

มาเป็นเวลานานมากมายแรมปี

ไม่ใช่การเรียนรู้หรือการเติมแต่งด้วยตน

แต่เป็นสิ่งเฉพาะตัวของพระองค์

ด้วยจิตใจจริงแท้ และการนบนอบพร้อมยอมจำนน

และการน้อมเชื่อฟังจนตราบสิ้นพระชนม์

Verse 2

คนอาจไม่ยอมรับความเป็นมนุษย์ของพระองค์

การแสดงออกและงาน

กระทั่งชีวิตความเป็นมนุษย์

แต่ไม่อาจปฏิเสธใจจริงของพระองค์

ยามนมัสการพระเจ้าบนสวรรค์

ไม่มีใครอาจปฏิเสธว่าพระองค์มา

เพื่อเติมเต็มน้ำพระทัยพระบิดาแห่งสวรรค์

และไม่มีใครอาจปฏิเสธใจที่แท้จริงของพระองค์

ที่แสวงหาพระเจ้าพระบิดา

แม้พระฉายาพระองค์ที่คนสัมผัสรับรู้มา

ไม่ได้เป็นดังเช่นที่คนได้วาดหวังไว้ในใจ

หรือแม้ว่าการบรรยาย คำพูดของพระองค์

ไม่ได้พิเศษเหมือนเช่นใครคิด

พระราชกิจอาจจะไม่ทำให้สวรรค์สั่นคลอน

หรือทำให้โลกสะเทือนเช่นที่มนุษย์วาดภาพไว้

พระราชกิจอาจจะไม่ทำให้สวรรค์สั่นคลอน

หรือทำให้โลกสะเทือนเช่นที่มนุษย์วาดภาพไว้

แต่พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์อย่างจริงแท้แน่นอน

ผู้เติมเต็มน้ำพระทัยพระบิดาแห่งสวรรค์

ด้วยจิตใจจริงแท้ และการนบนอบพร้อมยอมจำนน

และการน้อมเชื่อฟังจนตราบสิ้นพระชนม์

นี่เป็นเพราะเนื้อแท้ของพระองค์ก็คือ

เนื้อแท้เช่นเดียวกันกับเนื้อแท้ของพระคริสต์

ด้วยจิตใจจริงแท้ และการนบนอบพร้อมยอมจำนน

และการน้อมเชื่อฟังจนตราบสิ้นพระชนม์

ความจริงนี้เป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากสำหรับมนุษย์

แต่มันเป็นเรื่องที่ดำรงอยู่จริง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก