พระคุณของพระเจ้าทำให้เธอเป็นอิสระจากการสมรสที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด (ภาค 2)

วันที่ 21 เดือน 09 ปี 2020

โดย อาเจียว ฮ่องกง

พระวจนะของพระเจ้าแก้ปัญหาความว้าวุ่นสับสนของเธอและหัวใจของเธอจึงผ่อนสบายขึ้น

ครั้งหนึ่งในการพบปะกัน เจียวได้บอกกับพี่น้องชายหญิงของเธอเกี่ยวกับความเจ็บปวดและความว้าวุ่นสับสนทั้งหมดของเธอ และหนึ่งในบรรดาพี่น้องผู้หญิงก็ได้อ่านหลายบทตอนของพระวจนะของพระเจ้าให้เธอฟัง ความว่า “มนุษย์ซึ่งเกิดมาในดินแดนอันโสมมเช่นนั้น ได้ถูกสังคมทำให้มัวหมองอย่างรุนแรง เขาได้รับอิทธิพลจากจริยธรรมแบบศักดินา และเขาได้รับการสอน ณ ‘สถาบันอุดมศึกษา’ การคิดล้าหลัง ศีลธรรมอันเสื่อมทราม มุมมองชีวิตแบบคับแคบ ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิตที่น่ารังเกียจ การดำรงอยู่อันไร้ค่าอย่างที่สุด และรูปแบบการใช้ชีวิตและขนบธรรมเนียมทั้งหลายอันต่ำทราม—สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้รุกล้ำเข้าไปในหัวใจของมนุษย์อย่างรุนแรง และได้บ่อนทำลายและโจมตีมโนธรรมของเขาอย่างรุนแรง ผลก็คือ มนุษย์ยิ่งอยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งต่อต้านพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ” (“การมีอุปนิสัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า”) “แนวโน้มเหล่านี้เกิดขึ้นทีละอย่าง และพวกมันทั้งหมดล้วนแต่มีอิทธิพลชั่วที่ทำให้มวลมนุษย์ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้คนสูญเสียมโนธรรม สภาวะความเป็นมนุษย์และเหตุผล ทำให้ศีลธรรมของพวกเขาและคุณภาพของลักษณะนิสัยของพวกเขาย่อหย่อนยิ่งขึ้นไปอีก จนถึงระดับที่เราสามารถกล่าวได้กระทั่งว่าผู้คนส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่มีความซื่อตรง ไม่มีสภาวะความเป็นมนุษย์ และพวกเขาไม่มีมโนธรรมใดๆ นับประสาอะไรที่จะมีเหตุผลใดๆ ดังนั้นแล้วแนวโน้มเหล่านี้คืออะไร? พวกมันคือแนวโน้มที่เจ้าไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อแนวโน้มใหม่อย่างหนึ่งแพร่ผ่านไปทั่วโลก บางทีอาจมีผู้คนเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ล้ำหน้ากว่าผู้อื่น ปฏิบัติตัวดุจดังผู้ที่ก่อให้เกิดกระแสความนิยม พวกเขาเริ่มด้วยการทำสิ่งใหม่บางอย่าง จากนั้นจึงยอมรับแนวคิดบางชนิดหรือมุมมองบางอย่าง อย่างไรก็ดี ผู้คนส่วนใหญ่จะถูกทำให้ติดเชื้อ ถูกทำให้กลมกลืน และถูกดึงดูดใจโดยแนวโน้มประเภทนี้อย่างต่อเนื่องในสภาวะของการไม่ตระหนักรู้ จนกระทั่งพวกเขาทั้งหมดยอมรับมันโดยที่ไม่รู้ตัวและไม่ได้ตั้งใจและกลับกลายเป็นจมอยู่ในมันและถูกมันควบคุม แนวโน้มเช่นนี้ แนวโน้มแล้วแนวโน้มเล่า เป็นเหตุให้ผู้คน—ผู้ที่ไม่ได้มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไร และไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นด้านบวกและด้านลบที่จะ ยอมรับพวกมันรวมทั้งมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตและค่านิยมต่างๆ ที่มาจากซาตานอย่างเป็นสุข พวกเขายอมรับสิ่งที่ซาตานบอกกับพวกเขาเกี่ยวกับวิธีเข้าหาชีวิตและหนทางในการดำเนินชีวิตที่ซาตาน “ประทาน” ให้พวกเขา และพวกเขาไม่มีทั้งพละกำลังและความสามารถ นับประสาอะไรกับการตระหนักรู้ ที่จะต้านทาน” (“พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 6”)

แล้วพี่น้องหญิงผู้นั้นก็ได้ให้สามัคคีธรรมโดยกล่าวว่า “พระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยวิธีที่ซาตานทำให้มนุษย์เสื่อมทรามตลอดจนความจริงเกี่ยวกับการที่พวกเราถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม ในสังคมทุกวันนี้ การสมรสที่พังทลายโดยมีสาเหตุมาจากการมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวนอกสมรส และการมีคู่นอนพิเศษนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นทั่วไป และนี่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพวกเราที่กำลังถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามอย่างถลำลึก ซาตานใช้ความเห็นนอกรีตและเหตุผลวิบัติทุกลักษณะที่จะหลอกลวง ล่อลวง และทำให้มนุษย์เสื่อมทราม อาทิเช่น ‘เพราะชีวิตนั้นแสนสั้น จงทำวันนี้ให้เป็นวันที่น่ายินดีที่สุด’ ‘บ้านใหญ่เก็บไว้บนหิ้ง บ้านเล็กเก็บไว้บนเตียง’ ‘พวกผู้ชายเสียตัวเมื่อเงินมา และพวกผู้หญิงเงินมาเมื่อเสียตัว’ และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ซาตานปลุกเร้าความคิดและทรรศนะชั่วเหล่านี้เพื่อกัดกร่อนจิตวิญญาณของพวกเรา และการนี้ส่งผลลัพธ์ให้การคิดของพวกเรากลับกลายบิดเบี้ยวไป เพื่อที่พวกเราจะคำนึงถึงกระแสนิยมชั่วทั้งหลาย อาทิ ‘การมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวนอกสมรส’ ‘การมีคู่นอน’ และ ‘การเก็บผู้หญิงไว้อีกคน’ เป็นสิ่งบวกที่จะไล่ตามเสาะหา การมีคู่นอนพิเศษได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ว่า ผู้ชายคนนั้นมีความสามารถและมีอำนาจสูง และผู้หญิงที่มีชู้รักมากมายได้กลายเป็นการสะท้อนว่าเธอนั้นน่ารักเพียงใด พวกเราในฐานะมวลมนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสนิยมชั่วเหล่านี้ และพวกเรากลายมามีความเลว สำส่อนและเสื่อมทรามมากขึ้นทุกที และมโนธรรมของพวกเราก็กลายเป็นด้านชามากขึ้นตลอดเวลา แม้ว่าพวกเราทำสิ่งทั้งหลายที่สวนกระแสกับจริยธรรมและความมีศีลธรรม แต่พวกเรากลับไม่รู้สีกละอายเลย ผู้คนกำลังกลายเป็นถูกดูดซึมโดยกระแสนิยมชั่วของซาตานมากขึ้นทุกที และกำลังกลายมาพลีอุทิศให้แก่กระแสนิยมเหล่านี้…ในหนทางนี้ หลายครอบครัวแตกหัก ผู้คนมากมายเลือกที่จะกระทำการอัตวินิบาตกรรมเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถทนการทรยศของคู่ของพวกเขาได้ และก็มีผู้คนมากมายที่สังหารคู่ของพวกเขาเพราะความรักของพวกเขาแปรไปเป็นความเกลียดชัง เหล่านี้ไม่ใช่ดอกผลอันขมขื่นของการติดตามกระแสนิยมชั่วของซาตานหรอกหรือ? หากมิใช่เพราะการที่พระเจ้าทรงแสดงความจริงและการเปิดโปงกลอุบายอันฉลาดแกมโกงของซาตานที่จะทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามแล้วไซร้ ก็คงจะไม่มีใครมีความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เลย พวกเราก็คงจะแค่กำลังดำรงชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจของซาตาน เปิดโอกาสให้มันทำอันตรายต่อพวกเราเท่านั้นเอง พวกเราจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องมีความรอดของพระเจ้า และพวกเราจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องเข้าใจความจริง!”

หลังจากที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและการสามัคคีธรรมของพี่น้องหญิงผู้นั้น เจียวได้คิดถึงเวลาหลายปีที่ตามมาหลังการสมรสของเธอกับหมิง เมื่อตอนที่เขามีความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของเขาอย่างมาก แต่เพราะการล่อลวงของกระแสนิยมชั่ว หมิงจึงได้ไม่มีความสามารถที่จะต้านทานการทดลอง เขาได้เริ่มมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวนอกสมรส ได้ดำรงชีวิตอยู่ในความอยากได้อยากมีแบบชั่วๆ และตัณหาอันเห็นแก่ตัวของเนื้อหนัง และได้กลายเป็นเสื่อมสภาพลงทุกที เขาได้กลายเป็นไม่ใส่ใจใยดีต่อความรู้สึกของเธอหรือความรู้สึกของลูกชายของพวกเขาโดยสิ้นเชิง เขาได้สูญเสียมโนธรรมกับเหตุผลของเขาไป และไม่ได้นำพาสิ่งใดมาสู่ครอบครัวเลยนอกเสียจากความเจ็บปวด เจียวได้เข้าใจแล้วว่าการสมรสของเธอได้มาถึงที่ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอันตรายที่มีต้นเหตุมาจากกระแสนิยมชั่วของซาตาน และเข้าใจว่าทั้งเธอและหมิงต่างก็เป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายของกระแสนิยมเหล่านี้ เจียวร่ำไห้ แต่น้ำตาเหล่านั้นไม่ได้มาจากความเจ็บปวดหรือเพราะเธอรู้สึกว่าได้ทำผิดไป แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกมันเป็นน้ำตาแห่งความสำนึกในบุญคุณ เธอรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอย่างแท้จริงสำหรับการช่วยเธอให้รอด พระวจนะของพระเจ้านั่นเองที่ได้คลายปมในหัวใจของเธอ และความคับแค้นใจที่เธอมีต่อหมิงเริ่มที่จะบรรเทาลง

ภายหลังต่อมา เจียวได้อ่านบทตอนหนึ่งของพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกล่าวไว้ว่า “ผู้คนเก็บงำภาพมายาเกี่ยวกับการสมรสเอาไว้มากมายก่อนที่พวกเขาจะได้รับประสบการณ์กับมันด้วยตนเอง และภาพมายาเหล่านี้ทั้งหมดนั้นช่างสวยงามเลยทีเดียว พวกผู้หญิงจินตนาการว่า อีกครึ่งหนึ่งของพวกเธอจะเป็นเจ้าชายรูปงาม และพวกผู้ชายจินตนาการว่า พวกเขาจะสมรสกับสโนว์ไวท์ ความเพ้อฝันเหล่านี้พิสูจน์ว่าทุกบุคคลมีข้อพึงประสงค์ที่แน่นอนในการสมรสอยู่ อันเป็นชุดข้อเรียกร้องและมาตรฐานต่างๆ ของตัวพวกเขาเอง แม้ในยุคแห่งความชั่วนี้ ผู้คนถูกถล่มด้วยข่าวสารที่บิดเบือนเกี่ยวกับการสมรสอยู่ตลอดเวลา ซึ่งยิ่งสร้างข้อพึงประสงค์เพิ่มเติมและทำให้ผู้คนเกิดปมในใจและท่าทีแปลกๆ ทุกชนิดขึ้น บุคคลใดก็ตามที่ได้รับประสบการณ์การสมรสแล้วรู้ว่า ไม่สำคัญว่าคนเราเข้าใจมันดีแค่ไหน ไม่สำคัญว่าคนเรามีท่าทีต่อมันอย่างไร การสมรสนั้นหาใช่เป็นเรื่องทางเลือกของปัจเจกบุคคลไม่” (“พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3”)

ขณะที่เธอใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า เธอได้ตระหนักว่า เธอได้รับอิทธิพลจากความรักอันไม่รู้จบระหว่างตัวแสดงหลักชายและหญิงในนิยายประโลมโลกและละครน้ำเน่าทั้งหลาย และตระหนักว่า เธอยังได้รับอิทธิพลจากแนวคิดดังเช่น “ความรักคือสิ่งสูงส่ง” และ “การจับจูงมือแก่เฒ่าไปด้วยกัน” เธอได้เชื่อในความรักอย่างมืดบอด และได้ถือว่าการสมรสและความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ ทว่า ในตอนสุดท้าย เธอก็ถูกหลอกลวง จองจำและทำอันตรายโดยมโนคติที่หลงผิดเหล่านี้ เมื่อตอนที่หมิงกำลังเอาใจใส่ต่อเธออย่างมากนั้น เธอได้เชื่อว่า เธอได้พบรักแท้ และได้ถือว่าหมิงเป็นที่พักพิงหลบภัยซึ่งได้รับความไว้วางใจไปชั่วชีวิตที่เหลือของเธอ โดยปรารถนาเพียงว่า เธอกับหมิงคงจะรักกันฉันท์สามีภรรยาเสมอ และแก่เฒ่าไปด้วยกัน แต่แล้ว เมื่อหมิงทรยศเธอและการสมรสอันเปี่ยมสุขที่เธอได้แสวงหานั้นกำลังจะสูญสิ้นไป หัวใจของเธอรู้สึกว่างเปล่า และเธอได้ถึงกับหยุดเอาใจใส่ชีวิตของตัวเธอเองและลูกของเธอเอง และได้ตัดสินใจเอาชีวิตตัวเธอเองถึงสองครั้ง เธอได้สู้ทนความเจ็บปวดในร่างกายและจิตวิญญาณของเธอเพื่อที่จะช่วยกู้การสมรสของเธอ และได้เลิกล้มความสัตย์สุจริตและศักดิ์ศรีเพื่อที่จะประจบเอาใจหมิง…ความเจ็บปวดนี้ไม่ได้ล้วนมีสาเหตุมาจากการทรมานของกระแสนิยมชั่วของซาตานหรอกหรือ? ในที่สุดเจียวก็ได้เข้าใจว่ากระแสนิยมชั่วที่ว่า “การจับจูงมือแก่เฒ่าไปด้วยกัน” และ “ความรักคือสิ่งสูงส่ง” นั้นเป็นแค่วิถีทางที่ซาตานใช้ทำอันตรายผู้คน และตบตาพวกเขา และได้เข้าใจว่า กระแสนิยมเหล่านั้นเป็นกลอุบายอันฉลาดแกมโกงที่ซาตานใช้สวาปามผู้คน—ซาตานช่างน่าเกลียดชังยิ่งนักจริงๆ! ในเวลาเดียวกัน เจียวยังได้รู้สึกอย่างลึกซึ้งว่า มันน่าเศร้าเพียงใดที่เธอได้อยู่มาโดยปราศจากความจริง และปราศจากความสามารถที่จะมองทะลุไปถึงแก่นแท้ของกระแสนิยมชั่วเหล่านี้ และได้ถูกซาตานใช้เป็นของเล่น ในการไล่ตามเสาะหาของสิ่งที่เรียกว่ารัก เธอได้เกือบสูญเสียชีวิตของเธอเองไปแล้ว—เธอช่างโง่เง่าอะไรเช่นนั้น! เมื่อนั้นเท่านั้นเองที่เจียวได้พบกับความเชื่อและความกล้าที่ต้องการจะยอมรับข้อเท็จจริงของการทรยศของหมิง และเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมดเป็นครั้งแรก

การเข้าใจความจริงเปิดโอกาสให้เจียวเชิดหน้ารับสิ่งทั้งหลายได้อย่างสงบ

ตลอดหลายวันหลังจากนั้น หมิงกลับมาบ้านน้อยลงทุกที เลือกที่จะหลับนอนในที่ทำงานมากกว่ากลับมาบ้าน และเจียวได้รู้ว่า มันเป็นเวลาสำหรับเธอที่จะเชิดหน้ารับสิ่งที่การสมรสของเธอได้กลับกลายมาเป็น และดังนั้น เจียวจึงโทรศัพท์หาหมิงและกล่าวอย่างสงบว่า “คุณต้องการทำอะไรเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของเราคะ?” หมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า “เรามาหย่ากันเถอะ” ครั้งนี้ เจียวไม่ได้ปฏิเสธ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เธอได้ยอมรับข้อเท็จจริงนี้อย่างสงบ หลังจากที่พวกเขาวางสาย เจียวได้คิดคำนึงเกี่ยวกับเส้นทางที่เธอได้เดินตามมาจนถึงที่ที่เธออยู่ ในการไล่ตามเสาะหาสันติสุขของครอบครัวและความสุขฉันท์สามีภรรยานั้น เธอได้สูญเสียศักดิ์ศรี ความสัตย์สุจริต และเกือบถึงแก่ชีวิตของเธอเองเพื่อที่จะช่วยกู้การสมรสของเธอไว้ ทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่เธอจะได้สามารถรักษาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่ได้รักเธออีกต่อไปแล้ว ในตอนสุดท้าย ไม่เพียงแต่เธอไม่ได้รับความสุขที่เธอต้องการเท่านั้น แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เธอกลับถูกซาตานทรมานอย่างมากมายจนเธอรู้สึกเจ็บปวดเกินกว่าจะทน เป็นการทรงนำของพระวจนะของพระเจ้านั่นเองที่ได้ทำให้เจียวสามารถมองเห็นความจริงของเรื่องนั้นได้ และเป็นพระเจ้านั่นเองผู้ทรงไม่เคยทอดทิ้งเธอเลย และเป็นผู้ที่ได้ช่วยเธอให้รอดทีละขั้นตอนจากการถูกซาตานทำอันตราย เจียวได้ไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและกล่าวคำอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า! ข้าพระองค์ไม่ต้องการทำให้ความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ต้องผิดหวังอีกครั้ง ครั้งนี้ ข้าพระองค์ต้องการที่จะยืนหยัดและไม่ดำรงชีวิตโดยถูกซาตานผูกมัดอีกต่อไป ข้าพระองค์ต้องการที่จะหวนคืนไปอยู่เคียงข้างพระองค์ และเริ่มเส้นทางใหม่ในชีวิต”

หลังจากที่การหย่าร้างของพวกเขาได้จบสิ้นขั้นตอนสุดท้าย เจียวรู้สึกกังวลเล็กน้อย จะว่าไปแล้ว เธอก็ไม่ได้มีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปทั่วได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ และเธอมีลูกชายที่จะต้องดูแล แต่เธอเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้า และเธอได้ไว้วางใจมอบชีวิตของเธอให้ไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า และเธอได้นบนอบต่ออธิปไตยและการจัดการเตรียมการทั้งหลายของพระเจ้าในเรื่องนี้ ต่อมา หมิงได้เริ่มลงมือแก้ปัญหาก่อนและได้ให้ค่าเลี้ยงดูซึ่งพอเพียงสำหรับเธอที่จะดำรงชีวิต เขายังให้บ้านแก่เธอเพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไปในนั้น และเขาได้จัดการเตรียมการให้มีใครบางคนมาดูแลเธอกับลูกชายของพวกเขา เจียวไม่เคยจินตนาการเลยว่า บทอวสานจะเป็นแบบนี้ และเธอรู้ว่า ทั้งหมดล้วนเกิดจากพระคุณของพระเจ้า และรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงจัดการเตรียมการทั้งหมดเพื่อให้เธอได้ปัดเป่าความกังวลทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังจิตใจของเธอออกไป

ในวันต่อๆ มา ขณะที่เธอดำเนินชีวิตคริสตจักรและสามัคคีธรรมเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันกับเหล่าพี่น้องชายหญิงของเธอ เจียวได้มาเข้าใจความจริงมากขึ้น และหัวใจของเธอก็รู้สึกมีอิสระเสรีมากขึ้นทุกที เธอค่อยๆ ปล่อยมือจากความเกลียดชังที่มีต่อหมิง และเจียวก็สามารถที่จะสงบและเก็บความรู้สึกต่อเขาได้ บัดนี้ เจียวกำลังปฏิบัติหน้าที่ของเธอในคริสตจักรและเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ทุกครั้งที่เจียวคิดคำนึงถึงรักแท้และความรอดที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เธอเห็น หัวใจของเธอรู้สึกได้รับการขับเคลื่อนอย่างเหลือเชื่อ และเธอได้มาซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งต่อพระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสว่า “นอกเหนือจากพระเจ้าแล้ว ไม่มีใครและไม่มีสิ่งใดสามารถช่วยเจ้าให้รอดจากทะเลแห่งความทุกข์ได้ เพื่อที่เจ้าจะไม่ทนทุกข์อีกต่อไป การนี้กำหนดตัดสินโดยแก่นแท้ของพระเจ้า เฉพาะพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงช่วยเจ้าให้รอดอย่างไม่เห็นแก่ตัวเลย เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่ท้ายที่สุดแล้วทรงรับผิดชอบต่ออนาคตของพวกเจ้า ต่อชะตาลิขิตของพวกเจ้าและต่อชีวิตของพวกเจ้า และพระองค์ทรงจัดการเตรียมการทุกสรรพสิ่งเพื่อเจ้า นี่คือบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างหรือที่ไม่ได้ถูกสร้างจะสามารถสัมฤทธิ์ได้” (“พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 6”) ใช่เลยจริงๆ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้ และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่กำลังทรงช่วยมนุษย์ให้รอด! มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถนำทางพวกเราให้เข้าใจความจริง ให้มองทะลุไปถึงกลอุบายอันฉลาดแกมโกงของซาตาน และเป็นอิสระจากการทำอันตรายของซาตาน! เจียวขอบคุณพระเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจเธอ และได้ตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเธอให้ดี และชดใช้คืนให้กับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า!

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระคุณของพระเจ้าทำให้เธอเป็นอิสระจากการสมรสที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด (ภาค 1)

โดย อาเจียว ฮ่องกง เจียวนั่งอยู่ริมหน้าต่างพลางมองใบหย่าในมือของเธอด้วยความรู้สึกโล่งอก เพราะพระคุณและความรอดของพระเจ้า...

วิธีการสำหรับการสมรสของคริสตชน: ด้วยการทรงนำของพระวจนะของพระเจ้า ฉันได้เผชิญหน้ากับการทรยศของสามีของฉันอย่างสงบ (ส่วนที่ 1)

โดย Shiji นวนิยายจินตนาการฝันหวานคือเพื่อนคู่เคียงของฉันขณะที่ฉันเติบโตขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ฉันได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกชายและหญิง...

วิธีการสำหรับการสมรสของคริสตชน: ด้วยการทรงนำของพระวจนะของพระเจ้า ฉันได้เผชิญหน้ากับการทรยศของสามีของฉันอย่างสงบ (ส่วนที่ 2)

โดย Shiji การทรยศของสามีของฉันมีจุดกำเนิดจากกระแสนิยมชั่วของสังคม ในช่วงหลายวันต่อมา ฉันเข้าร่วมการพบปะกับบรรดาพี่น้องชายหญิงบ่อยครั้ง...