สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

จะรับใช้โดยประสานกันกับน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร

หากพวกเจ้าปรารถนาที่จะรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้า เจ้าจำต้องเข้าใจเสียก่อนว่าผู้คนประเภทไหนที่เป็นที่พึงพอพระทัยต่อพระเจ้า ผู้คนประเภทไหนที่เป็นที่รังเกียจโดยพระเจ้า ผู้คนประเภทไหนที่ได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า และผู้คนประเภทไหนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่จะรับใช้พระเจ้า อย่างน้อยที่สุด พวกเจ้าควรมีความรู้นี้ติดตัว ยิ่งไปกว่านั้น พวกเจ้าควรรู้จุดมุ่งหมายของพระราชกิจของพระเจ้า และพระราชกิจที่พระเจ้าจะทรงปฏิบัติขณะนี้ หลังจากที่เข้าใจเรื่องนี้แล้ว และผ่านการทรงนำของพระวจนะของพระเจ้า พวกเจ้าจะได้เข้าสู่เป็นลำดับแรก และได้รับพระราชกิจของพระเจ้าเป็นลำดับแรก เมื่อพวกเจ้าได้รับประสบการณ์จริงในพระวจนะของพระเจ้า และเมื่อเจ้ารู้จักพระราชกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว พวกเจ้าจะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่จะรับใช้พระเจ้า และเป็นเวลาที่พวกเจ้ารับใช้พระองค์นั่นเอง ที่พระเจ้าทรงเปิดดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเจ้าและยอมให้พวกเขาได้เข้าใจในพระราชกิจของพระองค์มากขึ้น และได้เห็นพระราชกิจของพระองค์ชัดเจนขึ้น เมื่อเจ้าเข้าสู่ความเป็นจริงนี้ ประสบการณ์ของเจ้าจะลึกซึ้งและเป็นจริงยิ่งขึ้น และทุกคนในบรรดาพวกเจ้าที่เคยได้รับประสบการณ์เช่นนั้นจะสามารถเดินไปท่ามกลางโบสถ์และเสนอบทบัญญัติให้แก่บรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้า เพื่อที่พวกเจ้าแต่ละคนจะสามารถพึ่งพาจุดแข็งของกันและกันได้เพื่อทดแทนข้อบกพร่องของเจ้าเอง และได้รับความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นในจิตวิญญาณของเจ้า เพียงภายหลังจากที่ได้บรรลุผลลัพธ์นี้แล้วเท่านั้น พวกเจ้าจึงจะสามารถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้า และได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าระหว่างเวลาที่เจ้ารับใช้

ก่อนหน้า:การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นำมาซึ่งยุคใหม่

ถัดไป:มนุษย์สามารถได้รับการช่วยให้รอดท่ามกลางการบริหารจัดการของพระเจ้าเท่านั้น