การรับใช้ทางศาสนาจะต้องได้รับการชำระล้าง

นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของพระราชกิจของพระองค์ทั่วทั้งจักรวาล พระเจ้าได้กำหนดผู้คนจำนวนมากไว้ล่วงหน้าเพื่อรับใช้พระองค์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มาจากทุกชนชั้น พระประสงค์ของพระองค์นั้นก็เพื่อทำให้สมปรารถนาตามน้ำพระทัยของพระองค์และทำให้พระราชกิจของพระองค์บนโลกสำเร็จลุล่วงด้วยความราบรื่น นี่คือจุดมุ่งหมายของพระเจ้าในการเลือกผู้คนที่จะรับใช้พระองค์ ทุกๆ คนที่รับใช้พระเจ้าจะต้องเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ พระราชกิจนี้ของพระองค์ทำให้พระปรีชาญาณและฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระเจ้า และหลักการของพระราชกิจของพระองค์บนโลก ปรากฏชัดแจ้งยิ่งขึ้นต่อผู้คน พระเจ้าได้เสด็จมาสู่โลกเพื่อปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์โดยแท้จริง เพื่อเข้าเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้คน เพื่อที่พวกเขาอาจได้รู้จักการกระทำโดยเจตนาของพระองค์อย่างชัดเจนขึ้น วันนี้พวกเจ้า ผู้คนกลุ่มนี้ โชคดีที่ได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงแนวทางปฏิบัติ นี่เป็นพระพรอันเหลือคณานับสำหรับพวกเจ้า—แท้จริงแล้ว เจ้าได้รับการส่งเสริมโดยพระเจ้า ในการเลือกบุคคลคนหนึ่งที่จะรับใช้พระองค์นั้น พระเจ้าทรงมีหลักการของพระองค์เองเสมอมา ดังที่ผู้คนจินตนาการ การรับใช้พระเจ้าไม่ได้หมายความว่ามันเป็นแค่เรื่องของความกระตือรือร้น วันนี้ พวกเจ้าเห็นว่าทุกคนที่รับใช้ต่อพระพักตร์พระเจ้าทำเช่นนั้นเพราะพวกเขามีการทรงนำจากพระเจ้าและพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเพราะพวกเขาเป็นผู้คนที่แสวงหาความจริง เหล่านี้คือเงื่อนไขขั้นต่ำสำหรับทุกคนที่รับใช้พระเจ้า

การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่งานง่ายๆ พวกที่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีทางที่จะรับใช้พระเจ้าได้ หากอุปนิสัยของเจ้ายังไม่ได้ถูกพิพากษาและตีสอนโดยพระวจนะของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วอุปนิสัยของเจ้าก็ยังคงเป็นตัวแทนซาตาน ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าเจ้ารับใช้พระเจ้าโดยความตั้งใจที่ดีของเจ้าเอง เป็นการพิสูจน์ว่าการรับใช้ของเจ้านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติเยี่ยงซาตานของเจ้า เจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยนิสัยใจคอตามธรรมชาติของเจ้า และตามความพึงใจส่วนบุคคลของเจ้า ที่มากไปกว่านั้นคือ เจ้าคิดอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆ ที่เจ้าเต็มใจที่จะทำนั้นคือสิ่งที่น่าเปรมปรีดิ์ต่อพระเจ้า และคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่เจ้าไม่อยากทำนั้นคือสิ่งที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้า เจ้าทำงานตามความพึงใจของเจ้าเองโดยสิ้นเชิง เราจะเรียกการกระทำเช่นนี้ว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าได้ด้วยหรือ ท้ายที่สุดแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยในอุปนิสัยของชีวิตของเจ้า แทนที่จะเป็นเช่นนั้น การรับใช้ของเจ้าจะทำให้เจ้าดื้อดึงยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าฝังแน่นลึกลงไปมาก และเพราะฉะนั้น ภายในตัวเจ้าจะมีกฎเกณฑ์ที่ก่อเป็นรูปร่างเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของนิสัยใจคอของเจ้าเองเป็นสำคัญ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการรับใช้ของเจ้าตามอุปนิสัยของเจ้าเอง เหล่านี้คือประสบการณ์และบทเรียนของมนุษย์ มันคือปรัชญาชีวิตของมนุษย์ ผู้คนเยี่ยงนี้อาจแยกประเภทออกเป็นพวกฟาริสีและพวกเจ้าหน้าที่ทางศาสนา หากพวกเขาไม่ตื่นขึ้นและกลับใจ เช่นนั้นแล้วในท้ายที่สุดพวกเขาก็จะกลายเป็นเหล่าพระคริสต์ตัวปลอมที่จะปรากฏตัวในวันเวลาสุดท้าย และจะเป็นพวกที่หลอกลวงบรรดามนุษย์ เหล่าพระคริสต์ตัวปลอมและพวกที่หลอกลวงซึ่งเป็นที่พูดถึงจะมาจากท่ามกลางผู้คนเช่นนั้น หากพวกที่รับใช้พระเจ้าปฏิบัติตามนิสัยใจคอของพวกเขาเองและปฏิบัติตามความประสงค์ของตนเอง พวกเขาก็มีความเสี่ยงที่จะถูกขับไล่ออกไปได้ตลอดเวลา พวกที่ใช้ประสบการณ์เป็นเวลาหลายปีของตนที่ได้รับมาในการรับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะชนะหัวใจของผู้อื่น เพื่อว่ากล่าวพวกเขาและควบคุมพวกเขา และเพื่อจะได้ดูสูงส่ง—และพวกที่ไม่เคยกลับใจ ไม่เคยสารภาพบาปของตน ไม่เคยประกาศสละสิทธิประโยชน์จากตำแหน่งงาน—ผู้คนเหล่านี้จะพินาศต่อพระพักตร์พระเจ้า พวกเขาเป็นคนประเภทเดียวกับพอล ถือสิทธิความอาวุโสของตนและโอ้อวดเรื่องคุณสมบัติของตน พระเจ้าจะไม่ทรงนำผู้คนเยี่ยงนี้ไปสู่การปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ การรับใช้เช่นนั้นเป็นการรบกวนพระราชกิจของพระเจ้า ผู้คนยึดติดกับเรื่องเก่าๆ ตลอดเวลา พวกเขายึดติดกับความนึกคิดต่างๆ ในอดีต กับทุกสิ่งทุกอย่างจากวันเวลาที่ผ่านไปแล้ว นี่เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการรับใช้ของพวกเขา หากเจ้าไม่สามารถสลัดความนึกคิดเหล่านั้นออกไปได้ สิ่งเหล่านี้จะบีบคั้นชีวิตของเจ้าทั้งชีวิต พระเจ้าจะไม่ชมเชยเจ้า ไม่แม้แต่น้อย ไม่แม้กระทั่งว่าเจ้าทำขาของเจ้าหักในขณะที่วิ่งหรือทำหลังของเจ้าหักขณะที่ใช้แรง ไม่แม้กระทั่งว่าเจ้าจะยอมพลีชีพในการรับใช้ของพระเจ้าของเจ้า ตรงกันข้ามเลย: พระองค์จะทรงตรัสว่าเจ้าเป็นผู้กระทำความชั่วคนหนึ่ง

เริ่มจากวันนี้ พระเจ้าจะปรับปรุงพวกที่ไม่มีความนึกคิดทางศาสนา ผู้ที่เต็มใจที่จะปล่อยวางความเป็นตัวตนแต่ดั้งเดิมไว้ก่อน และผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าในแบบที่เรียบง่ายและมีใจ ให้สมบูรณ์แบบอย่างเป็นทางการ พระองค์จะปรับปรุงพวกที่ปรารถนาในพระวจนะของพระเจ้าอย่างมากให้สมบูรณ์แบบ ผู้คนเหล่านี้จะลุกขึ้นและรับใช้พระเจ้า ในพระเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์อันไม่มีที่สิ้นสุดและพระปรีชาญาณอันไร้ขอบเขต พระราชกิจอันน่ามหัศจรรย์และพระวจนะอันล้ำค่าของพระองค์รอคอยความเพลิดเพลินโดยผู้คนจำนวนมากกว่าเดิมยิ่งนัก อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พวกที่มีความนึกคิดทางศาสนา พวกที่ถือสิทธิความอาวุโส และพวกที่ไม่สามารถปล่อยวางตัวเองได้นั้น พบว่ามันยากที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เหล่านี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงผู้คนเหล่านี้ให้สมบูรณ์แบบได้ หากบุคคลคนหนึ่งยังไม่ได้ตกลงใจที่จะเชื่อฟัง และไม่ได้กระหายต่อพระวจนะของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่มีแนวทางที่จะยอมรับเรื่องใหม่ๆ เหล่านี้ พวกเขาก็แค่จะมีนิสัยก่อการกบฏมากขึ้นเรื่อยๆ เจ้าเล่ห์มากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยเหตุนี้ก็จะจบลงที่ร่องครรลองที่ผิด ในการปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์บัดนี้ พระเจ้าจะส่งเสริมผู้คนจำนวนที่มากขึ้นซึ่งรักพระองค์อย่างแท้จริงและสามารถยอมรับแสงใหม่ได้ และพระองค์จะทรงตัดทอนพวกเจ้าหน้าที่ทางศาสนาที่ถือสิทธิความอาวุโสโดยสิ้นเชิง พระองค์ไม่ทรงต้องการพวกที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างดื้อดึงแม้แต่คนเดียว เจ้าต้องการเป็นหนึ่งในบรรดาผู้คนเหล่านี้หรือไม่ เจ้าทำหน้าที่ในการรับใช้ของเจ้าตามความพึงใจของเจ้าเอง หรือเจ้าทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนด นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าจำต้องรู้ให้ได้ด้วยตัวของเจ้าเอง เจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทางศาสนา หรือเจ้าเป็นทารกแรกเกิดที่ได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า การรับใช้ของเจ้ามากน้อยเพียงใดที่ได้รับการชมเชยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรับใช้ของเจ้ามากน้อยเพียงใดที่พระเจ้าไม่แม้แต่จะทรงจดจำ มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเจ้ามากเพียงใดอันเป็นผลมาจากการรับใช้เป็นเวลาหลายปีทั้งหมดของเจ้า เจ้าเข้าใจชัดเจนในเรื่องนี้หรือไม่ หากเจ้ามีความเชื่ออย่างแท้จริง เจ้าจะขว้างความนึกคิดทางศาสนาแต่เดิมของเจ้าจากเมื่อก่อนทิ้งไป และจะรับใช้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นในแนวทางใหม่ มันยังไม่สายเกินไปที่จะลุกขึ้นมาบัดนี้ ความนึกคิดทางศาสนาแต่เดิมนั้นสามารถริบชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลคนหนึ่งได้ ประสบการณ์ที่บุคคลคนหนึ่งรับเอาไว้สามารถทำให้พวกเขาออกห่างจากพระเจ้าและทำสิ่งต่างๆ ในแบบของตน หากเจ้าไม่ปล่อยวางเรื่องต่างๆ เช่นนั้นไว้ก่อน เรื่องเหล่านั้นจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของชีวิตของเจ้า พระเจ้าปรับปรุงพวกที่รับใช้พระองค์ให้สมบูรณ์แบบเสมอ และไม่ทิ้งขว้างพวกเขาอย่างไม่เอาใจใส่ หากเจ้ายอมรับการพิพากษาและการตีสอนจากพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง หากเจ้าสามารถปล่อยวางการปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางศาสนาแต่เดิมของเจ้าไว้ก่อน และหยุดใช้ความนึกคิดทางศาสนาแต่เดิมเป็นการวัดพระวจนะของพระเจ้าของวันนี้ เมื่อนั้นจะมีอนาคตสำหรับเจ้า แต่หากเจ้ายึดติดกับเรื่องเก่าๆ หากเจ้ายังคงเห็นคุณค่าในเรื่องเหล่านั้น เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีทางที่เจ้าจะได้รับการช่วย พระเจ้าไม่ทรงเหลียวแลผู้คนเช่นนั้น หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบจริงๆ เช่นนั้นแล้วเจ้าจำต้องตกลงใจที่จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิง แม้ว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วเมื่อก่อนนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่ามันจะเป็นพระราชกิจของพระเจ้า เจ้าจำต้องยังคงสามารถวางมันลงไว้ก่อนและหยุดยึดติดกับมัน แม้ว่ามันจะเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจน กระทำสำเร็จโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตรง วันนี้เจ้าจำต้องวางมันลงไว้ก่อน เจ้าจะต้องไม่ยึดติดกับมัน นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนด ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนใหม่หมด ในพระราชกิจของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงอ้างอิงเรื่องเก่าๆ ทั้งหลายที่เป็นมาเมื่อก่อน พระองค์ไม่ได้ทรงเจาะลึกเข้าไปในปูมเก่าแก่ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ใหม่เสมอและไม่เคยเก่าเลย และไม่ทรงยึดติดกับแม้กระทั่งพระวจนะของพระองค์เองจากอดีต—ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใดๆ ดังนั้นหากเจ้า ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ยึดติดกับเรื่องต่างๆ ในอดีตอยู่เสมอ หากเจ้าปฏิเสธที่จะปล่อยเรื่องเหล่านั้นไป และใช้เรื่องเหล่านั้นอย่างเคร่งครัดในรูปแบบตายตัว ในขณะที่พระเจ้าไม่ได้ทรงปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการที่พระองค์ทรงเคยใช้มาก่อนอีกต่อไป เช่นนั้นแล้วถ้อยคำและการกระทำต่างๆ ของเจ้าจะไม่แตกแยกหรอกหรือ เจ้าไม่ได้กลายมาเป็นศัตรูของพระเจ้าแล้วหรอกหรือ เจ้าเต็มใจที่จะปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตของเจ้าต้องพินาศและย่อยยับไปกับเรื่องเก่าๆ เหล่านี้หรือ เรื่องเก่าๆ เหล่านี้จะทำให้เจ้าเป็นใครสักคนที่ขัดขวางพระราชกิจของพระเจ้า—เจ้าต้องการเป็นคนประเภทนั้นหรือ หากเจ้าไม่ต้องการอย่างนั้นจริงๆ ก็จงหยุดสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่โดยเร็วแล้วหันกลับ เริ่มต้นทุกอย่างใหม่อีกครั้ง พระเจ้าจะไม่จดจำการรับใช้ในอดีตของเจ้า

ก่อนหน้า: เนื้อแท้ของพระคริสต์คือน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์

ถัดไป: การรับใช้ทางศาสนาจะต้องได้รับการชำระล้าง

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้ารู้หรือไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในหมู่มวลมนุษย์ ?

ยุคเก่าผ่านไป และยุคใหม่ได้มาถึงแล้ว ปีแล้วปี เล่าวันแล้ววันเล่า พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจมากมาย พระองค์เสด็จเข้ามาในโลก...

เตรียมความดีให้พอเพียงสำหรับจุดหมายปลายทางของเจ้า

เราได้ทำงานมากมายท่ามกลางพวกเจ้า และแน่นอนว่า ได้กล่าวถ้อยคำไว้จำนวนหนึ่งด้วยเช่นกัน กระนั้นเราก็ยังอดที่จะรู้สึกไม่ได้ว่า...

มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร ?

พระราชกิจของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้