สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

เตรียมความดีให้พอเพียงสำหรับจุดหมายปลายทางของเจ้า

ความเมตตาของเรานั้นแสดงออกต่อบรรดาผู้ที่รักเราและปฏิเสธตัวพวกเขาเอง ในขณะเดียวกัน การลงโทษที่ได้ไปเยือนผู้ที่ชั่วร้ายเลวทราม ก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงอุปนิสัยที่ชอบธรรมของเราอย่างชัดเจน และยิ่งไปกว่านั้นคือ พิสูจน์พระโอวาทแห่งความพิโรธของเรา เมื่อหายนะมาเยือน ทุกคนที่ต่อต้านเราจะวิปโยคร่ำไห้ในขณะที่พวกเขาตกเป็นเหยื่อของทุพภิกขภัยและโรคระบาด บรรดาผู้ที่ได้กระทำความเลวทรามชั่วร้ายในทุกรูปแบบ เว้นแต่ผู้ที่ได้ติดตามเรามาเป็นเวลาหลายปี จะไม่มีทางหลบพ้นการชำระชดใช้ให้กับบาปของตน พวกเขาอีกเช่นกัน ที่จะจมสู่หายนะ ในแบบที่นานๆ ครั้ง จะได้เห็นกันในตลอดระยะเวลาหลายล้านปี และพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในสภาวะแห่งความอกสั่นขวัญผวาและหวาดกลัวตลอดเวลา และบรรดาผู้ที่เป็นสาวกของเราทั้งหลายที่ได้แสดงความรักภักดีต่อเราจะปลื้มปีติและและสรรเสริญมหิทธิฤทธิ์ของเรา พวกเขาจะประสบกับความอิ่มอกอิ่มใจอันเกินพรรณนา และมีชีวิตท่ามกลางความสุขสำราญอย่างที่เราไม่เคยมอบให้มนุษยชาติมาก่อน เพราะเราเห็นคุณค่าความดีของมนุษย์และเกลียดชังความชั่วร้ายเยี่ยงมารของพวกเขา ตั้งแต่เมื่อเราเริ่มต้นนำทางมนุษยชาติ เรามุ่งหวังอย่างกระตือรือร้นมาตลอดว่าจะได้ผู้คนสักกลุ่มที่มีจิตใจเดียวกับเรา ในขณะเดียวกัน บรรดาผู้ที่ไม่ได้มีจิตใจเดียวกับเรานั้น เราก็ไม่เคยลืม เราชิงชังพวกเขาในหัวใจของเราเสมอ รอคอยโอกาสที่จะลงโทษพวกเขาให้สาสม อันเป็นสิ่งซึ่งเราจะเพลิดเพลินที่ได้เห็น บัดนี้วันของเราได้มาถึงแล้วในที่สุด และเราไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปแล้ว!

ก่อนหน้า:เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน

ถัดไป:คนชั่วจะถูกลงโทษอย่างแน่นอน