สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปลี่ยนแปลงรายวัน เพิ่มระดับสูงขึ้นทีละขั้น วิวรณ์ของวันพรุ่งนี้จะสูงกว่าของวันนี้ ไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา ขั้นแล้วขั้นเล่า พระราชกิจเช่นนี้เองที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อปรับปรุงมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ หากผู้คนก้าวตามไม่ทัน พวกเขาอาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังได้ตลอดเวลา หากพวกเขาไม่มีใจที่เชื่อฟัง ก็จะไม่สามารถติดตามไปได้จนสุดปลายทาง ยุคเดิมได้ผ่านพ้นไปแล้ว นี่คือยุคใหม่ และในยุคใหม่ ย่อมมีงานแบบใหม่ที่ต้องทำให้สำเร็จ โดยเฉพาะในยุคสุดท้ายซึ่งผู้คนจะได้รับการปรับปรุงจนสมบูรณ์แบบ พระเจ้าจะทรงปฏิบัติพระราชกิจที่ใหม่กว่า อย่างรวดเร็วยิ่งกว่า ดังนั้นเมื่อไร้ใจที่เชื่อฟังเสียแล้ว ผู้คนย่อมจะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะติดตามย่างก้าวของพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงอยู่ใต้กฎเกณฑ์ใดๆ ทั้งไม่ได้ทรงถือว่าขั้นตอนใดของพระราชกิจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำกลับทั้งใหม่กว่าเดิมและสูงขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา ในแต่ละระยะนั้น พระราชกิจของพระองค์ยิ่งเป็นเรื่องซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงได้มากขึ้นทุกที และยิ่งสอดรับกับความจำเป็นที่แท้จริงของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนสามารถบรรลุการแปลงอุปนิสัยขั้นสุดท้ายของพวกเขาได้…

ก่อนหน้า:การทอดถอนพระทัยของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ถัดไป:เตรียมความดีให้พอเพียงสำหรับจุดหมายปลายทางของเจ้า