ในที่สุดแล้วใครเล่าที่กำลังแตกสลายครอบครัวของคริสเตียนหรือ?

วันที่ 31 เดือน 10 ปี 2020

Deng Suxiang (นักจิตวิทยา): พวกคุณอ้างว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าแห่งยุคสุดท้ายบนแผ่นดินโลก และพวกคุณพูดว่าความเชื่อของพวกคุณมาจากความต้องการแสวงหาความจริง ทางที่ถูกต้องในชีวิต อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของฉัน ผู้ติดตามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มากมายเหมือนกับผู้เผยแพร่ศาสนาของพระเยซู เผยแผ่ข่าวประเสริฐและเป็นพยานให้พระเจ้า ไม่ลังเลที่จะละทิ้งครอบครัวและอาชีพของพวกเขา มอบร่างกายและวิญญาณของพวกเขาแก่พระเจ้า ในหมู่พวกเขา มีคนหนุ่มสาวมากมายที่เลือกไม่แต่งงาน ทั้งหมดกำลังทำหน้าที่ในการติดตามพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทั้งหมดนี่เป็นความจริง ไม่ใช่เหรอคะ เป็นเพราะพวกคุณทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพื่อเผยแผ่ข่าวประเสริฐ จึงมีคนเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าสมมติว่า ทุกคนในโลกหันเข้าหาพระเจ้า ใครจะยังติดตามพรรคคอมมิวนิสต์ล่ะคะ? ใครจะเชื่อในพรรคล่ะคะ? เพราะอย่างนี้รัฐบาลจึงปราบปรามและจับกุมพวกผู้เชื่อ พวกคุณเห็นปัญหาในเรื่องนี่มั้ย? มันเป็นเพราะความเชื่ออย่างของพวกคุณ คนมากมายจึงถูกจับกุมและส่งเข้าคุก คนมากมายได้หนีจากบ้าน คู่รักมากมายได้หย่าร้างกัน และเด็กๆ มากมายถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ลำพัง คนชรามากมายไม่มีใครดูแลพวกเขา ความเชื่อในพระเจ้าของพวกคุณทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน พวกคุณหวังผลอะไรกันแน่คะ? ทางที่คุณว่ากำลังเดินไปนี่เป็นทางที่ถูกต้องจริงเหรอ? วัฒนธรรมประเพณีจีนให้คุณค่ากับการกตัญญูรู้คุณพ่อแม่สูงที่สุด มีคำกล่าวว่า “ความกตัญญูพ่อแม่อยู่เหนือทุกสิ่ง” ขงจื้อกล่าวไว้ว่า “เมื่อพ่อแม่มีชีวิตอยู่ อย่าเดินทางไปไกล” การเคารพพ่อแม่เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานของมนุษย์ การติดตามพระเจ้าในแบบที่พวกคุณทำ แม้แต่ดูแลคนที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพวกคุณมา พวกคุณก็ทำไม่ได้ มันจะเป็นทางที่ถูกต้องให้ทำตามได้ยังไงกันคะ? ฉันได้ยินคนพูดบ่อยๆ ว่าผู้เชื่อเป็นคนที่ดีที่สุด ไม่ผิดเลยค่ะ แต่พวกคุณนมัสการพระเจ้าและเชิดชูเขาอยู่เหนือทุกสิ่ง นี่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ไม่พอใจ ทำให้พวกเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชัง พวกคุณเผยแผ่ข่าวประเสริฐไปทั่ว แต่กลับดูแลครอบครัวตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ จะมองว่านี่เป็นความประพฤติที่ดีได้ยังไงคะ? นี่ไม่ได้แสดงว่าความเชื่อนำพวกคุณให้เลี้ยวผิดบนเส้นทางของพวกคุณหรอกเหรอคะ? สิ่งที่พวกคุณทำอยู่ ไม่ได้กำลังทำลายความปรองดองและสมดุลในสังคมของเราหรอกเหรอคะ? ฉันแนะนำว่าอย่าทำผิดพลาดต่อไปเลยค่ะ พวกคุณควรเลิกล้มความเชื่อ กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว ดูแลพวกเขา และใช้ชีวิตปกติเถอะค่ะ มันเป็นหน้าที่ของพวกคุณในฐานะลูกและแม่นะคะ นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรทำ เป็นทางเดียวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง พวกคุณไม่เห็นด้วยหรอกเหรอคะ?

Han Dongmei (คริสตชน): คุณเด็งคะ คุณพูดแต่ว่าเราเดินผิดทางตรงไหนสักแห่ง ละทิ้งครอบครัวและอาชีพของเราเพื่อติดตามพระเจ้า คุณพูดผิดหมดเลยค่ะ คุณไม่เชื่อในพระเจ้า บอกฉันหน่อยค่ะว่ามนุษยชาติควรเดินตามทางไหน? บอกฉันได้ไหมคะ? คุณเห็นไหมว่าความมืดทั้งหมด ความชั่วร้ายในโลกมาจากไหน? คุณเห็นไหมว่าทำไมมนุษย์อย่างเราถึงอยู่ในบาป และเราต่อสู้ดิ้นรนทำไม? คุณคิดว่าการชื่นชมยินดีในบาปเป็นความสุขเหรอคะ? ตอนนี้พระเจ้าซึ่งจุติเป็นมนุษย์ได้เสด็จมาเพื่อกำจัดบาปให้หมดไปจากตัวพวกเรา และนำเราเข้าสู่ความสว่างและบั้นปลายที่ดี นี่เป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมสำหรับมวลมนุษย์ที่เสื่อมทราม พวกเราทุกคนถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม เราควรยอมรับพระราชกิจของพระเจ้า และยอมรับความจริงทั้งหมดที่พระองค์ตรัส นี่เป็นทางเดียวที่เราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และพบความรอดของเรา นี่เป็นทางที่มนุษย์อย่างเราควรทำตาม คุณจะบอกฉันว่ามันผิดได้ยังไงคะ? จากมุมมองของคุณ สาวกขององค์พระเยซูเจ้าละทิ้งครอบครัวเพื่อติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า และนั่นเป็นทางที่ผิด หมอสอนศาสนาตะวันตกที่ทิ้งครอบครัวเพื่อมายังจีน อุทิศชีวิตเพื่อเป็นพยานให้ความรอดขององค์พระเยซูเจ้า บางคนถึงกับเสียชีวิตเพื่อการณ์นี้ แล้วคุณอ้างว่าพวกเขาใจดำเหรอคะ? พวกเขาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อช่วยผู้คนให้ได้รับความรอด พวกเขามีเมตตา มันเป็นการกระทำที่ชอบธรรมที่สุด ในการรักษาน้ำพระทัยของพระเจ้า องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า “ถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้แต่ชีวิตของตนเอง คนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้” (ลูกา 14:26) “และใครที่ไม่รับกางเขนของตนและตามเราไป คนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา” (มัทธิว 10:38) เป็นเวลาสองพันปี คริสเตียนจำนวนนับไม่ถ้วนละทิ้งครอบครัวและอาชีพ เพื่ออุทิศชีวิตให้การเผยแผ่ข่าวประเสริฐของพระเจ้า ความพยายามที่ไม่เห็นแก่ตัวของพวกเขาทำให้ความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกมุมโลก วันนี้องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จกลับมาในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์ได้ตรัสความจริงเพื่อทรงงานพิพากษาแห่งการชำระให้บริสุทธิ์และช่วยมนุษย์ให้รอดในยุคสุดท้าย คริสเตียนของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เพื่อให้คนได้ฟังพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น ยอมรับการชำระให้บริสุทธิ์และความรอดแห่งยุคสุดท้ายของพระองค์ และเข้าสู่บั้นปลายที่ดี พวกเขาทิ้งทุกอย่างที่ตัวเองรักไว้ข้างหลัง และอุทิศทุกอย่างเพื่อเป็นพยานให้พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระผู้ช่วยให้รอด และคุณคิดว่าพวกเราผิดเหรอ? นี่เป็นไปตามพระคัมภีร์ สอดคล้องกับพระเจ้า!

Lyu Li (ครูล้างสมอง): แน่นอน พวกคุณทิ้งชีวิตไว้ข้างหลังเพื่อเผยแผ่ข่าวประเสริฐ และช่วยให้ผู้คนได้รับความรอด แต่นั่นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงว่าไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนหรือช่วยวิญญาณคนให้รอดมากมายแค่ไหน สุดท้ายแล้ว คุณก็ยังทำให้ครอบครัวแหลกสลายอยู่แทบเท้า มันคุ้มค่ากับคุณจริงๆ เหรอคะ? ฉันคิดว่าจะดีที่สุดถ้าคุณร่วมมือกับรัฐบาล โดยการยอมรับการศึกษาและการปฏิรูป พยายามเรียนให้จบโดยเร็วและใช้ชีวิตปกติ มันเป็นทางออกที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงที่สุดนะคะ ในอนาคต อย่าเผยแผ่ข่าวประเสริฐ จะได้ไม่มีผู้เชื่อแบบพวกคุณเพิ่มขึ้นอีก ทำให้บ้านแตกสาแหรกขาด แยกเด็กๆ ออกจากพ่อแม่ ว่ายังไงคะ?

Tan Xiumin (คริสตชน): คุณเด็ง คุณลิว พวกคุณว่า ครอบครัวคริสเตียนแตกแยกหลายครอบครัว เพราะผู้เชื่อทิ้งครอบครัวเพื่อไปเผยแผ่ข่าวประเสริฐ เป็นอย่างนั้นจริงๆ เหรอคะ? ทุกคนรู้ว่าตั้งแต่พรรคเรืองอำนาจ พวกนั้นก็ได้ก่อกวนความเชื่อทางศาสนา ตีตราศาสนาคริสต์ว่าเป็นลัทธิ และตีตราพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นตำราลัทธิ พวกนั้นจับกุมและลงโทษผู้เชื่อในพระเจ้า เอาคริสเตียนนับไม่ถ้วนเข้าคุก ในขณะที่คริสเตียนนับไม่ถ้วนถูกฆ่าหรือทำให้พิการ ใครกันแน่ที่กำลังทำลายครอบครัว? ใครกันแน่ที่ทำให้คริสเตียนไม่ได้กลับบ้าน แยกคนในครอบครัวออกจากกัน? โศกนาฏกรรมทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากพรรคคอมมิวนิสต์ข่มเหงคริสเตียนหรอกเหรอ? ตอนที่คริสเตียนในประเทศตะวันตกที่เป็นประชาธิปไตย พักเรื่องครอบครัวกับอาชีพไว้ก่อนเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ทำไมครอบครัวพวกเขายังไม่บุบสลายล่ะ? มันยังไงกันแน่? ทำไมในประเทศจีนที่พรรคคอมมิวนิสต์ปกครอง การเชื่อในพระเจ้าถึงเป็นอาชญากรรมล่ะ? ประเทศไหนมีกฎหมายแบบนี้กัน? นี่มันเป็นรัฐบาลแบบไหนกันแน่? ฉันเคยมีครอบครัวที่วิเศษมาก ตอนตำรวจคอมมิวนิสต์จีนล่วงรู้ความเชื่อของฉัน พวกนั้นก็ตามจับฉัน ทั้งหมดที่ฉันทำได้ก็คือหนี พวกนั้นถึงกับไปรังควานครอบครัวฉัน ไม่แค่คอยเฝ้าดูบ้านของเรา และดักฟังโทรศัพท์ของเรา พวกนั้นไปที่โรงเรียนลูกสาวฉันเพื่อประกาศว่าจะจับฉัน โดยบอกว่าฉันเป็นอาชญากรทางการเมือง ผลก็คือพวกครูและนักเรียนเหยียดลูกสาวฉัน และบีบให้เธอออกจากโรงเรียน ตอนนั้นเธอเพิ่งอายุ 14 เท่านั้นเอง ฉันคิดถึงลูกเสมอ ฉันคิดถึงพ่อแม่ แต่ฉันไม่กล้าพยายามติดต่อพวกเขา ฉันผ่านบ้านเกิดตั้งหลายครั้ง แต่ฉันทำได้แค่มองจากที่ห่างไกล ไม่กล้ากลับไป ฟังดูเหมือนฉันมีทางเลือก แต่ที่จริงฉันไม่ได้รับอนุญาตด้วยซ้ำ อาชีพของสามีฉันได้รับผลกระทบเพราะหมายจับของฉัน แล้วสุดท้ายเขาก็หย่ากับฉัน ครอบครัวฉันถูกฉีกเป็นชิ้นๆ แล้วเรื่องนี้ต้องโทษใครล่ะคะ? ครอบครัวฉันไม่มีคนดูแล ดังนั้นใครเป็นอาชญากรกันแน่คะ? ไม่ใช่รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนหรอกเหรอ? พวกนั้นใช้อำนาจทุกทางเพื่อข่มเหงผู้เชื่อ ถอดเอาสิทธิ์ในการมีตัวตนของเราออกไป แล้วก็ไปตามรังควานครอบครัวของเรา กฎของสวรรค์จะไม่ทนกับเรื่องนี้! ทางที่เราเดินถูกต้องที่สุด แล้วทำไมพวกนั้นทำอย่างนี้กับเรา? กลั่นแกล้งพวกเรา? นี่คือสิ่งที่พวกนั้นเรียกว่า “ความยิ่งใหญ่ ความรุ่งเรือง และความเที่ยงธรรม” ของพวกนั้นเหรอ? พรรคคอมมิวนิสต์เลือกกักขังผู้เชื่อที่พวกนั้นหาได้ แยกครอบครัวคริสเตียนนับไม่ถ้วนออกจากกัน แล้วพวกนั้นยังกล้าอ้างว่าเราทำตัวเอง และบอกทุกคนว่าความเชื่อของเราเป็นสาเหตุของปัญหาของโลกทั้งหมด ว่าคริสเตียนก่อกวนความสงบของประชาชน พรรคคอมมิวนิสต์บิดเบือนความจริงทั้งหมดนี้หน้าด้านๆ พวกนั้นกำลังโกหกอย่างที่สุด! และพวกเขาไม่ละอายใจเลยสักนิดเดียว!

ตัดตอนจากบทภาพยนตร์เรื่อง คำโกหกของลัทธิคอมมิวนิสต์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แรงจูงใจแท้จริงเบื้องหลังการให้ร้ายป้ายสีและการกล่าวโทษคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน

Zheng Weiguo (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานแนวร่วมเทศบาล): เรื่องศรัทธาในพระเจ้าของแกอีกนั่นแหละ...

เหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงทำถึงที่สุดที่จะปฏิเสธและกล่าวโทษพระคริสต์?

Zheng Weiguo (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานแนวร่วมเทศบาล): ลูกอ้างว่าทั้งพระเยซูและพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระคริสต์...

แผนร้ายใดอยู่เบื้องหลังการพิพากษาชั้นต้นของพรรคคอมมิวนิสต์สำหรับคดีจ้าวหยวน 28 พฤษภา?

Zheng Weiguo (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานแนวร่วมเทศบาล): พรรคคอมมิวนิสต์ปราบปรามคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์...