อะไรคือศาสนาที่ดี และอะไรคือลัทธิชั่วร้าย

วันที่ 31 เดือน 10 ปี 2020

Pan Long (รองผู้อำนวยการฐานล้างสมอง): พวกคุณทุกคนเพิ่งได้ชมภาพยนตร์การศึกษากฎหมายว่าลัทธิคืออะไร รัฐบาลกลางได้ให้นิยามกับเรา และแสดงลักษณะหลักห้าประการแก่เรา อย่างไรก็ตามการพูดคุยถึงลักษณะพวกนี้เป็นเรื่องท้าทายทีเดียว พวกมันเข้าใจยากสักหน่อย ผมจะพยายามอธิบายพวกมันอย่างง่ายๆ และครอบคลุมนะครับ ผู้นำของชาติได้ตีตราศาสนาคริสต์ว่าเป็นลัทธิ และตีตราพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นหนังสือลัทธิ นี่เป็นข้อเท็จจริงที่รับรู้กันทั่วไป และสาเหตุที่รัฐบาลกลางได้ตีตราคริสตจักรบ้านของคริสเตียน และโดยเฉพาะคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าเป็นลัทธิ งานวิจัยของผมนำให้ผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้ ทุกคนที่ยืนยันว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่าง คนที่ยืนยันว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง และสร้างมนุษยชาติ คนที่ยืนยันว่าพระเจ้าปกครองเหนือทุกสิ่ง และยืนยันว่าพระเจ้าควบคุมจักรวาล และคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของจักรวาล และจะให้เราเคารพนับถือพระเจ้าและนมัสการพระเจ้า ทั้งหมดนี่เป็นลัทธิ ทุกคนที่ยืนยันว่าพระเจ้าชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ คนที่เป็นพยานให้ความรักและความรอดของพระเจ้า กล่าวโทษซาตานว่าเป็นพลังปกครองที่ชั่วร้าย ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เสื่อมทราม โดยเฉพาะคนที่โจมตีและกล่าวโทษพรรคคอมมิวนิสต์โดยตรง ทั้งหมดนี้คือลัทธิ ทุกคนที่ยืนยันว่าองค์พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาแล้ว คนที่เป็นพยานให้พระคริสต์ซึ่งจุติเป็นมนุษย์ และพูดถึงงานของมนุษย์ธรรมดา ราวกับว่าเป็นงานของผู้ช่วยให้รอด แถมยังเผยแพร่ และยืนยันว่าทุกคำจากพระคริสต์เป็นความจริงที่แน่นอน เรียกร้องให้ผู้คนยอมรับพระเจ้า หันเข้าหาเขา นบนอบต่อเขา แทนที่จะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ พวกนี้คือลัทธิ ทุกคนที่ยืนยันว่าคำพูดของพระเจ้าคือความจริงเหนือทุกสิ่ง คนที่ยืนยันว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นคำพูดของพระเจ้าและพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์เป็นความจริง และกล่าวโทษลัทธิมาร์กซ์-เลนิน แนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ พวกนี้คือลัทธิ ทุกคนที่เป็นพยานให้พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ประกาศว่าพระเจ้ากลับมาแล้ว ทำให้มนุษยชาติทั้งหมดยอมรับความรอดของพระเจ้า คนที่เรียกร้องให้ผู้คนติดตามพระเจ้า ในฐานะที่เป็นหนทางเดียวสู่อาณาจักรสวรรค์ พวกนี้คือลัทธิ เท่าที่ผมรู้ นี่คือสาเหตุที่รัฐบาลตีตราคริสตจักรคริสเตียนทั้งหมด โดยเฉพาะคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าเป็นลัทธิ พวกคุณทุกคนเข้าใจหรือยังว่าลัทธิคืออะไร พรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ควบคุมในจีน พรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคผู้ถืออเทวนิยมลัทธิมาร์กซ์เลนินที่ต่อต้านเทวนิยมทั้งหมด พรรคคอมมิวนิสต์ประกาศว่าทุกกลุ่มที่เชื่อในพระเจ้ามีความผิดในฐานะลัทธิ นี่แสดงถึงสิทธิอำนาจเบ็ดเสร็จของพวกนั้น พรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ น่ายกย่อง และถูกต้อง อะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับลัทธิมาร์กซ์เลนินนั้นถือว่าผิด พรรคคอมมิวนิสต์ต้องการห้ามทั้งหมดนี้ ในจีนนั้น คุณต้องเห็นพรรคคอมมิวนิสต์ว่ายิ่งใหญ่ เรื่องนี้มีอะไรผิดหรือเปล่า ไม่ว่าพวกคุณจะเห็นว่ายังไง ผมอยากให้พวกคุณพูดแลกเปลี่ยนความเห็นกันเต็มที่

Wang Xuebin (ครูล้างสมอง): ผู้กำกับแพนอธิบายลักษณะของลัทธิไว้ชัดเจนมาก ทุกคนควรเข้าใจอยู่แล้ว แต่ผมจะพูดด้วย คริสตจักรของพวกคุณอ้างว่าพระเยซูได้เสด็จกลับมาในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และเป็นพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พวกคุณยังอ้างอีกว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แสดงความจริงเพื่อชำระผู้คนให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอด และอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้ว นี่ได้ทำให้วงศาสนาแตกแขนงออก และมีคนจำนวนมากหันเข้าหาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นี่ได้ส่งผลกระทบต่อจีน และนำความไม่สงบมาสู่สังคม พวกคุณกำลังรบกวนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน รัฐบาลจึงได้ประกาศว่าคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นลัทธิ และได้ลงมือปราบปรามมัน พวกคุณถูกหลอกลวงให้หลงทางแล้ว เราหวังว่าพวกคุณจะกลับใจโดยเร็ว ออกจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มาเข้าคริสตจักรแบบพึ่งตัวเองสามด้าน จากนั้นพวกคุณก็จะได้ไม่ต้องมารับผิดทางอาญาอีก ฟังดูเป็นยังไง

Zhang Mingdao (คริสตชน): ผู้กำกับแพน คุณหวัง คุณเพิ่งอธิบายว่าพรรคคอมมิวนิสต์ตีตราสิ่งต่างๆ ว่าเป็นลัทธิยังไง แต่ผมรู้สึกว่า การกล่าวโทษของรัฐบาลนั้นไร้สาระ สุดท้ายแล้วอะไรคือความชอบธรรมและอะไรคือความชั่ว ต้องดูจากว่ามันสอดคล้องกับความจริง และทำตามพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่า แรกที่สุดเราควรรู้ ว่ามีเพียงพระเจ้าแท้จริงผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นความจริง พระเจ้าทรงสูงสุด และเราทุกคนต้องนมัสการพระองค์ มีคำพูดอย่างที่ว่า “มีวิญญาณเฝ้ามองคุณจากเบื้องบน” “สวรรค์เฝ้ามองการกระทำของมนุษย์” “น้ำพระทัยสวรรค์มิอาจฝ่าฝืนได้” “ความเที่ยงธรรมอยู่ในใจมนุษย์” “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” “ไม่มีคำอธิษฐานใดช่วยบุคคลใดจากความพิโรธของสวรรค์ได้” ทั้งหมดนี้แสดงว่าพระเจ้าคือผู้ปกครองทุกสรรพสิ่งและเฝ้าดูทุกอย่าง พระเจ้าคือความจริง และสิ่งดีทุกอย่างมาจากพระเจ้า มาตรฐานกฎหมายและศีลธรรมในสังคมทั้งหมดมาจากพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้า ตั้งแต่มีการทรงสร้างเป็นต้นมา พระเจ้าได้แสดงความจริง การนำทาง การไถ่ และการช่วยมนุษย์ให้รอด ดังนั้นพระเจ้าจึงเป็นพระผู้ไถ่ผู้ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ความเชื่อ ความนบนอบ และการนมัสการพระเจ้าของเรา และเดินตามทางของพระเจ้า ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งดี เป็นเส้นทางที่ถูกต้อง และได้รับพระพรจากพระเจ้า ในทางกลับกัน สิ่งไม่ดีและชั่วร้ายทุกอย่างมาจากซาตาน ทุกสิ่งที่ปฏิเสธ ต่อต้าน และเป็นปรปักษ์ต่อพระเจ้า คือสิ่งชั่วร้าย แล้วทีนี้ ลัทธิคืออะไร อาจพูดได้ว่าทุกสิ่งที่ขัดแย้งกับพระเจ้า ทุกสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ ทุกสิ่งที่ปฏิเสธ ต่อต้าน และประณามพระราชกิจของพระเจ้า และนำผู้คนเข้าสู่ความมืดมน ทำให้ผู้คนห่างเหินจากพระเจ้า กลายเป็นคนเลวทรามเมื่อพวกเขาตกลงสู่ความชั่วร้าย นำไปสู่การแสดงความพิโรธของพระเจ้า ความชั่วแบบนี้แหละคือสิ่งที่เป็นลัทธิ ตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเรืองอำนาจ พรรคก็เผยแพร่ลัทธิอเทวนิยมและทฤษฎีวิวัฒนาการเพื่อหลอกลวงและทำให้เราคนจีนเสื่อมทรามลง และทำให้เราปฏิเสธพระเจ้า ต่อต้านพระเจ้า และทรยศพระเจ้า ด้วยเหตุที่สบประมาทอุปนิสัยของพระเจ้า จึงประสบคำแช่งสาปของพระเจ้า พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำความหายนะมาด้วยการต่อต้านพระเจ้า ผู้คนเจ็บปวดทรมานตลอดเวลา จนหลายคนหนีออกจากประเทศ เป็นเวลาหลายปีมากแล้ว ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เกลียดชังพระเจ้าและเป็นปรปักษ์กับพระเจ้าไม่หยุดหย่อน และได้ทำความชั่วร้ายมากมายเกินกว่าที่เราจะประมาณได้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นแหละที่เป็นลัทธิจริงๆ การพูดว่าคริสตจักรคริสเตียนคือลัทธิ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็แค่กำลังบิดเบือนข้อเท็จจริงเท่านั้น

Wang Xuebin: ฉาง มิ่งเต๋า แกกล้าแย้งคำพูดของเรา แถมยังกล้าปากดีว่าพรรคเราเป็นลัทธิงั้นเหรอ กล้าดีนักนะ

Han Dongmei (คริสตชน): ผู้กำกับแพน คุณหวัง หลักการเหล่านั้นใช้เป็นพื้นฐานเพื่อแยกแยะว่าอะไรคือลัทธิ เรื่องนี้ต้องคิดอย่างลึกซึ้งจริงๆ เป็นเวลาหลายพันปี ซาตานได้กระจายความคิดนอกรีต และความคิดที่ไม่ถูกต้องเพื่อทำให้มนุษยชาติเสื่อมทรามลง ทำให้ผู้คนปฏิเสธ ต่อต้าน และทรยศพระเจ้า นี่ทำให้โลกของเรามึดมน ชั่วร้าย และวุ่นวายมากขึ้น ตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามามีอำนาจ พรรคก็สั่งสอนอเทวนิยมและทฤษฎีวิวัฒนาการมาตลอด พูดอะไรอย่างที่ว่า “โลกนี้ไม่มีพระเจ้า และไม่เคยมีพระผู้ช่วยให้รอด” และ “ฉันเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของตัวเองบนสวรรค์และแผ่นดินโลก” “มนุษย์เอาชนะธรรมชาติและสู้กับสวรรค์และแผ่นดินโลกได้” รวมทั้งคำพูดที่ว่า “โชคชะตาอยู่ในกำมือของคุณเอง” และ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “เงินทำให้โลกหมุนไป” และความคิดนอกรีตอื่นๆ ที่คล้ายกัน นั่นทำให้คนจีนเสื่อมทรามลง ทำให้เราเย่อหยิ่ง ทะนงตน เห็นตัวเองเป็นศูนย์กลาง ละโมบ และเลวทรามมากขึ้น ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและมนุษยธรรมของผู้คนหายไปหมดแล้ว เหมือนมารร้ายทั้งหลาย ไม่มีความชั่วร้ายใดที่ผู้คนจะไม่ทำ แม้กระทั้งการฆาตกรรม ในสถานที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกอย่างจีน ที่พญานาคใหญ่สีแดงอยู่ พระเจ้าได้ปรากฏขึ้นและแสดงความจริง เพื่อชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์ และช่วยให้รอด ช่วยมนุษย์ให้หนีจากความมืดของอำนาจซาตาน เพื่อหันไปหาพระเจ้า แล้วหันไปหาแสงสว่าง ที่จริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ทว่าพวกเขากลับถูกประณาม ปราบปราม และข่มเหง ทำแบบนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้กระทำการเป็นปรปักษ์ต่อสวรรค์หรอกเหรอ? ผู้คนที่รู้ผิดชอบชั่วดียอมรับว่าการเชื่อในพระเจ้านั้นถูกต้อง และมีเพียงแค่พระราชกิจและความจริงของพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยมนุษยชาติให้รอดได้ ดังนั้นหนทางที่แท้จริงหนึ่งเดียว คือทางที่แสดงความจริง และช่วยผู้คนให้รอด สิ่งที่หลอกลวงผู้คน ทำให้ผู้คนเสื่อมทราม และทำให้ผู้คนเดินไปในทางที่มืดมิด นั่นแหละคือลัทธิชั่วร้าย สิ่งเหล่านี้แหละที่แยกหนทางที่ถูกต้องออกจากลัทธินอกรีต ถ้าคริสตจักรที่ได้รับพระราชกิจของพระเจ้าและยอมรับความจริงถูกตีตราว่าเป็นลัทธิ นี่เป็นการบิดเบือนความจริง และไม่สามารถยอมรับได้

Su Zhiqing (คริสตชน): ใช่ พระเจ้าเท่านั้นคือหนทาง ความจริง และชีวิต การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นที่นำความจริงและแสงสว่างมาสู่มนุษย์ได้ และสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป และอิทธิพลของซาตาน และนำมนุษย์สู่จุดหมายอันรุ่งโรจน์ ไม่มีอะไรชั่วร้ายไปกว่าเมื่อคริสตจักรติดตามพระเจ้าแต่ถูกตีตราว่าเป็นลัทธิอีกแล้ว มีแต่พรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นที่จะทำสิ่งชั่วร้ายแบบนั้น พระราชกิจของพระเจ้าทุกขั้นตอนก็เพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอด ในยุคพระคุณ พระเจ้าได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นครั้งแรกในฐานะองค์พระเยซูเจ้า ภายนอกพระองค์ดูเหมือนคนทั่วไป แต่พระองค์แสดงความจริงเพื่อไถ่มวลมนุษย์ ที่พระองค์ถูกตรึงกางเขน พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป และพระองค์ทรงปลดปล่อยมนุษย์เป็นอิสระจากการลงโทษของธรรมบัญญัติ อนุญาตให้มนุษย์มีชีวิตในพระคุณและพระพรของพระเจ้า ในตอนนั้น ศาสนายิวสมรู้ร่วมคิดกับผู้มีอำนาจปกครอง และพยายามตัดสินว่าองค์พระเยซูเจ้ามีความผิด พวกนั้นจับพระองค์ตรึงกางเขน พวกนั้นเชื่อว่ามันจะทำให้งานของพระองค์จบสิ้นลง ซึ่งเป็นเป้าหมายของพวกนั้น แต่เกิดอะไรขึ้นล่ะ ทุกวันนี้ ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าได้เผยแผ่ไปทั่วโลก หลายล้านคนได้รับพระพรของพระเจ้า ศาสนาทั้งหลายได้ยอมรับองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์และพระผู้ช่วยให้รอด คริสตจักรที่เติบโตจากงานขององค์พระเยซูเจ้าได้รับการยอมรับว่าเป็นหนทางที่แท้จริง มีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์ที่ถืออเทวนิยมเท่านั้นแหละที่ประนามคริสตจักรคริสเตียนว่าเป็นลัทธิ และประณามพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นหนังสือลัทธิ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรอกเหรอ

Zhang Mingdao: ผู้กำกับแพน คุณหวัง การที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนประณามงานขององค์พระเยซูเจ้า และเรียกศาสนาคริสต์ว่าลัทธิ ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลย พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือระบบการปกครองแบบซาตานที่เกลียดทั้งความจริงและพระเจ้า ถ้าจะพูดให้เจาะจงล่ะก็ พรรคไม่ชอบใจเมื่อพระเจ้าปรากฏขึ้นทรงงานของพระองค์ นี่เป็นเพราะธรรมชาติอย่างซาตานของพรรค ในยุคสุดท้าย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จกลับมาไม่ใช่ในฐานะอื่นใดนอกจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงแสดงความจริงและการพิพากษาเพื่อชำระผู้คนให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอด และนำพวกเขาเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า จบสิ้นยุคแห่งความมืดมนและชั่วร้าย ข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าทรงปรากฏและทรงงานก็เพียงพอแล้ว ที่จะพิสูจน์ในพระราชกิจทุกขั้นตอนของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงนำมวลมนุษย์ให้พัฒนาขึ้น และความจริงทั้งหมดของพระเจ้านั้นนำทางมวลมนุษย์ไปสู่ความสว่าง หากไม่มีพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้า มนุษยชาติก็จะไม่คืบหน้าไปไหน และจะจมลงในบาปลึกลงเรื่อยๆ ถ้ามีพวกที่ประกาศว่าพระราชกิจของพระเจ้าเป็นงานของลัทธิ มันเป็นปัญหายังไง นี่เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ดี ทุกวันนี้ ผู้คนจากคณะนิกายต่างๆ ที่รักความจริงและแสวงหาความสว่าง ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แล้ว และพวกเขาเห็นด้วยว่าถ้อยคำเหล่านั้นคือพระสุรเสียงของพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระผู้ช่วยให้รอดในยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือความจริง และผู้คนมากมายก็ได้เป็นพยานและเผยแพร่พระวจนะเหล่านั้นแล้ว ทำไมพรรคคอมมิวนิสต์ถึงยืนยันที่จะ ทำทุกวิถีทางเพื่อประณามพระราชกิจและคริสตจักรของพระเจ้าล่ะ ทำไมยิ่งมันเป็นพระราชกิจของพระเจ้า ยิ่งสิ่งใดเป็นความจริง ยิ่งสิ่งใดเป็นเรื่องดี พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยิ่งโจมตีและประณามมันล่ะ นี่ไม่เป็นการต่อต้านสวรรค์ และพวกฝ่ายขวาหรอกเหรอ ตอนนี้ เราทุกคนเห็นได้ชัดเจน ว่าองค์กรใดๆ ที่เกลียดความจริง ปฏิเสธและเป็นปรปักษ์ต่อพระเจ้า ก็คือลัทธิที่แท้จริง อะไรก็ตามที่สร้างข่าวลือและความคิดที่ไม่ถูกต้องเพื่อหลอกลวงและทำให้มนุษยชาติเสื่อมทรามก็คือลัทธิ อะไรก็ตามที่ปราบปรามและประนามคริสตจักรคริสเตียน และเป็นปรปักษ์ต่อพระคริสต์ก็คือลัทธิ อะไรก็ตามที่ปฏิเสธพระคริสต์ ปฏิเสธความจริง ต่อต้านความจริง หรือเป็นปรปักษ์ต่อพระคริสต์ ก็คือลัทธิ พรรคคอมมิวนิสต์ปฏิเสธพระเจ้ามากที่สุด ขัดขืนพระองค์มากที่สุด เกลียดความจริงมากที่สุด และเกลียดพระคริสต์มากที่สุด เพราะฉะนั้น พรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละที่เป็นลัทธิชั่วร้ายที่แท้จริง นี่คือความเห็นของผม

ตัดตอนจากบทภาพยนตร์เรื่อง คำโกหกของลัทธิคอมมิวนิสต์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คริสตชนจะโต้กลับเหตุผลวิบัติที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวโทษพระคริสต์อย่างไร?

Pan Long (รองผู้อำนวยการฐานล้างสมอง): พวกคุณอ้างว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการปรากฏของพระเจ้าในช่วงยุคสุดท้ายนั้น เป็นความจริง...

วิทยาศาสตร์เป็นพระพรหรือเป็นคำสาปสำหรับมวลมนุษย์?

Sun Yongli (ศาสตราจารย์ประจำสถาบันสังคมศาสตร์): เมื่อกี้พวกคุณพูดได้ดีมาก ฟังดูค่อนข้างมีเหตุผลนะ แต่มันไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์...

จริงๆ แล้วเจ้าเข้าใจความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เจาหยวนในมณฑลซานตงหรือไม่?

He Hongchang (ผู้อำนวยการศูนย์ล้างสมอง): ผมแน่ใจว่าคุณรู้ดีว่ารัฐบาลลงทุนไปมากกับการพยายามช่วยพวกคุณทุกคน...

คริสเตียนต่อสู้กลับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนความคิดที่ไม่ถูกต้องปฏิเสธและกล่าวโทษพระเจ้า

Wang Xuebin (ครูล้างสมอง): เราเชิญผู้กำกับฮัว ฮงชางจากศูนย์การศึกษากฎหมายเทศบาลปันหลงมาที่นี่ He Hongchang (ผู้อำนวยการศูนย์ล้างสมอง):...