คริสตชนจะโต้กลับเหตุผลวิบัติที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวโทษพระคริสต์อย่างไร?

วันที่ 31 เดือน 10 ปี 2020

Pan Long (รองผู้อำนวยการฐานล้างสมอง): พวกคุณอ้างว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการปรากฏของพระเจ้าในช่วงยุคสุดท้ายนั้น เป็นความจริง แล้วยังอ้างอีกด้วยว่าพระเจ้าสร้างและปกครองเหนือโลกนี้ ว่าพระเจ้าคอยนำทางและช่วยมวลมนุษย์ให้รอดตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา บอกผมหน่อยซิ ความเชื่อของพวกคุณมีพื้นฐานข้อเท็จจริงอะไรกัน พรรคคอมมิวนิสต์ถืออเทวนิยม เราไม่ยอมรับกฏเกณฑ์หรือการมีอยู่ของพระเจ้าแม้แต่นิดเดียว ยิ่งเรื่องที่พวกคุณเชื่อในพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ เรายิ่งไม่ยอมรับเข้าไปใหญ่ พระเยซูคนที่ชาวคริสต์เชื่อน่ะเป็นมนุษย์ชัดๆ เขามีพ่อแม่และพี่น้อง แต่ศาสนาคริสต์กลับยืนยันว่าเขาควรได้รับการนมัสการในฐานะพระเจ้าแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว ไร้สาระสิ้นดี พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็เหมือนพระเยซูนั่นแหละ คนธรรมดาเหมือนพวกคุณกับผม อะไรทำให้พวกคุณเชื่อว่าเขาเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ล่ะ และทำไมพวกคุณต้องเป็นพยานว่าเขาเป็นพระคริสต์ผู้ช่วยให้รอดแห่งยุคสุดท้ายด้วยตัวเองด้วย ช่างโง่เขลาเบาปัญญาเสียจริง ทั้งหมดมันก็แค่เรื่องที่แต่งขึ้น ไม่มีพระเจ้าหรอก และยิ่งกว่านั้นคือไม่มีพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์อะไรทั้งนั้น พวกคุณอ้างว่าตอนนี้พระเจ้าได้สวมรูปกายของคนธรรมดา ไหนล่ะ หลักฐานของพวกคุณ? มีใครบอกผมได้ไหมว่าพื้นฐานความเชื่อของพวกคุณคืออะไร

Xu Xiangguang (คริสตชน): ผมขอพูดนะครับ พระเจ้าคือพระวิญญาณ คุณเห็นหรือสัมผัสไม่ได้หรอกครับ แต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงกระทำและตรัสสิ่งต่างๆ ซึ่งผู้คนเห็นและได้ยินได้ นี่เป็นความจริง จากข้อเท็จจริงที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เราเห็นได้ขนาดนั้น พระองค์ตรัสต่อเราผ่านเสียงฟ้าร้องได้ พระองค์ตรัสต่อเราผ่านไฟที่โหมกระพือได้ พระองค์ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตรัสกับเราโดยตรงได้ ทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ พระเจ้าทรงนำทางให้มนุษย์มาเป็นพันๆ ปีแล้ว ผ่านยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคอาณาจักร พระเจ้าตรัสพระวจนะมากมายผ่านแต่ละขั้นทั้งหมดนี้ พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นองค์พระเยซูเจ้าเพื่อตรัสความจริงในช่วงยุคพระคุณ และทรงถูกตอกตรึงบนกางเขนเพื่อทรงงานแห่งการไถ่บาปให้มนุษย์ พระเจ้าได้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคอาณาจักร พระองค์ได้แสดงความจริงเพื่อทรงงานพิพากษาในยุคสุดท้าย พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์และพาพวกเขา เข้าสู่จุดหมายปลายทางที่ดี หลังจากนั้นยุคแห่งความชั่วและความมืดจะจบลง พระวจนะทั้งหมดที่พระเจ้าดำรัสระหว่างทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ทั้งสองครั้ง ทำให้ผู้คนได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และเห็นพระราชกิจของพระองค์ แล้วพวกเขาคนแล้วคนเล่าก็หันเข้าหาพระองค์ ต่อจากนั้น มนุษยชาติได้เข้าใจพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ ได้เข้าใจพระสติปัญญาของพระองค์ อุปนิสัยชอบธรรมของพระองค์ และได้เห็นพระราชกิจของพระองค์ นี่เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดซึ่งบรรลุโดยพระราชกิจของการทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จ เพราะมนุษย์อย่างเราไม่ได้ครอบครองความจริง ไม่ต้องพูดถึงว่าจำเป็นต้องมีความจริงเพื่อช่วยเผ่าพันธุ์ของเราเองให้รอด ไม่ว่าวิธีการไหนที่พระเจ้าทรงงานหรือตรัสออกมา ไม่ว่าพระราชกิจของพระองค์จะยิ่งใหญ่แค่ไหน มีกี่คนหันไปหาพระองค์ บรรดาคนประเภทเดียวกับซาตานพยายามอย่างดีที่สุดที่จะประณามการปรากฏขึ้นและพระราชกิจของพระองค์ พวกเขายังหาเหตุผลเพื่อหลอกลวงผู้คนอีกด้วย ทำให้เกิดการไม่ยอมรับและสงสัยในตัวพระเจ้า พรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิเสธและประณามพระคริสต์ และเรียกองค์พระเยซูเจ้าและพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าเป็นคนธรรมดา นี่ก็เป็นเพราะแก่นแท้ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เกลียดความจริงและต่อต้านพระเจ้า พรรคคอมมิวนิสต์ก็คือพรรคอเทวนิยม ที่จะปฏิเสธแม้แต่พระเจ้าบนสวรรค์ แล้วพรรคจะยอมรับพระเจ้าที่ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ได้ยังไง ผมพูดถูกไหมล่ะครับ

Li Chunyi (คริสตชน): ผู้กำกับแพนคะ ฉันขอบอกคุณว่าที่พระเจ้าผู้ทรงภาคปฏิบัติทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นการให้หลักฐานว่าพระองค์มีความสามารถที่จะแสดงความจริงได้ทุกที่ทุกเวลาและทรงงานของพระเจ้าด้วยตัวพระองค์เอง แม้ภายนอกพระองค์จะทรงดูเหมือนคนทั่วไป แต่พระองค์คือเลือดเนื้อของพระวิญญาณของพระเจ้าค่ะ ทุกอย่างที่พระองค์ตรัสและทรงทำเป็นการแสดงออกของพระวิญญาณพระเจ้า พระองค์สามารถไถ่บาปและช่วยมนุษย์ให้รอดได้ พระองค์เริ่มยุคใหม่และจบยุคอื่นๆ ลงไปได้ และทรงนำมนุษย์เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ในที่สุดค่ะ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า งานของพระคริสต์ที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นของพระเจ้าเอง พระคริสต์คือการสำแดงตัวของพระเจ้า เหมือนกับองค์พระเยซูเจ้า แม้ว่าภายนอกพระองค์จะดูเหมือนคนธรรมดา พระองค์เทศนาว่า “จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” และพระองค์ก็ทรงไถ่บาปให้มนุษย์จริงๆ พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์หลายครั้งหลายคราว ทรงเลี้ยงคนหลายพันด้วยขนมปังเพียงห้าแถวและปลาสองตัวเท่านั้น เพียงเอ่ยปากคำเดียว พระองค์ก็ทรงทำให้ลมและทะเลสงบ พระองค์ทรงชุบชีวิตมนุษย์ให้เป็นขึ้นจากความตาย และอื่นๆ อีกมากมาย ความจริงที่พระองค์ตรัสและการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำ ไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนไหนสามารถทำได้ นี่ทำให้สิทธิ์อำนาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นยิ่งกว่าหลักฐาน มันพิสูจน์แน่ชัดว่าองค์พระเยซูเจ้าคือพระเจ้าที่ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และพระองค์คือการไถ่ของเรา พวกผู้นำของศาสนายิวในตอนนั้น พวกเขารู้ดีว่าพระวจนะและพระราชกิจขององค์พระเยซูเจ้ามีสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพที่ไม่มีมนุษย์คนใดมีเลยจริงๆ แต่พวกเขากลับประณามองค์พระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นมนุษย์ ว่าพระองค์ตรัสดูหมิ่นศาสนา และไล่ผีด้วยจอมปีศาจ พวกเขาหลอกลวงผู้คนด้วยวิธีนี้ ทำให้พวกเขาปฏิเสธองค์พระเยซูเจ้า นี่เปิดเผยธรรมชาติซาตานของพวกเขาที่ต่อต้านพระเจ้าและเกลียดชังความจริง ณ ขณะนั้น วงศาสนาทั่วไปยอมรับว่าองค์พระเยซูเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงมาบังเกิดเป็นพระคริสต์ มีเพียงมารที่เป็นของซาตาน ที่ปฏิเสธและประณามพระองค์ พรรคคอมมิวนิสต์พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำแบบเดียวกัน เรียกพระคริสต์ผู้จุติมาเป็นมนุษย์ว่าเป็นคนธรรมดา ตีตราคริสตจักรของศาสนาคริสต์ว่าเป็นลัทธิ และสั่งห้ามพวกเขาทั้งหมด นี่ไม่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนชั่วร้ายและขวาจัดหรอกเหรอคะ พวกเขาไม่ใช่ปีศาจแบบซาตานที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรอกเหรอ

Wang Xuebin (ครูล้างสมอง): ผมขอเตือนพวกคุณเลยนะ!ถ้ามีใครกล้าเป็นพยานให้พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายและต่อต้านอเทวนิยมลัทธิมาร์กซ์เลนินอีกล่ะก็ฉันจะจับมันเข้าซังเตทันทีเลย!

Pan Long: พวกคุณจะแสดงมุมมองของตัวเองก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ไม่ว่าพวกคุณจะพูดยังไง ผมก็ยังคิดว่าคนที่พวกคุณเชื่อในตัวเขาน่ะเป็นมนุษย์ ด้วยการเชื่อในคนธรรมดาคนนี้ พวกคุณหวังว่าสุดท้ายแล้วจะได้อะไรอย่างนั้นเหรอ ขอผมฟังความคิดเห็นของพวกคุณหน่อย

Dong Wei (คริสตชน): ผู้กำกับคะ การทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะพระคริสต์ของพระเจ้า โดยหลักแล้วก็เพื่อตรัสความจริงและทรงนำความรอดมาให้มนุษย์ คุณไม่ยอมรับว่าพระวจนะของพระคริสเป็นความจริงแท้ แน่นอนว่าคุณจะปฏิเสธพระองค์ และแม้แต่ประณามพระองค์ มีแต่พวกผู้ที่ยอมรับและนบนอบต่อพระคริสต์เท่านั้น ที่จะได้รับความจริงและความรอดจากพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงแสดงความจริงที่สามารถชำระมนุษยชาติให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอดได้ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่ทรงแตกต่างจะองค์พระเยซูเจ้าเลย ภายนอกพระองค์อาจจะดูธรรมดานะคะ แต่พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าในกายมนุษย์จริงๆ พระองค์คือพระเจ้า และพระองค์สามารถตรัสความจริงและทรงงานที่ตัวพระเจ้าเองจะทรงทำ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความเสื่อมทรามของมนุษย์ พระองค์ได้อธิบายด้วยวิธีการที่ชัดเจนว่าซาตานได้ทำให้มนุษยชาติเสื่อมทรามยังไง และพระองค์ถึงกับทรงบอกเราว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากมนุษย์ ความจริงที่พวกเขาควรมี พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กำลังนำเราไปตามทางที่สว่างสุกใส กำลังขอให้เราซื่อสัตย์และใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ อย่างนี้เท่านั้นที่เราจะได้รับพระพรของพระเจ้า หลังจากเรายอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ รับประสบการณ์พระราชกิจของพระองค์ และได้เข้าใจความจริงมากมาย ละทิ้งความไม่ชอบธรรมมากมาย และสลัดความเลวทรามมากมายออกไป เราทุกคนได้รับประสบการณ์ถูกชำระให้บริสุทธิ์หลายระดับด้วยกัน เราได้รับรากฐานว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร และควรแสวงหาอะไรในชีวิต นี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ส่งผลต่อเรา นี่พิสูจน์ว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นความจริงอย่างแน่นอน สามารถชำระมนุษยชาติให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอดได้ พวกมันช่วยให้ผู้คนขับไล่อุปนิสัยซาตานของพวกเขาและหนีจากอิทธิพลของซาตาน และนำพวกเขาไปสู่จุดหมายปลายทางอันแสนวิเศษได้ บอกฉันหน่อยสิคะ นอกจากพระเจ้าแล้ว จะมีใครทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้อีก ใครอีกที่สามารถแก้ไขรากเหง้าของการทำบาปของเรา และช่วยเราให้รอดจากบาปที่ล่ามเราไว้ ใครอีกคะที่นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีได้ นอกจากพระเจ้าเองแล้ว ก็ไม่มีใครครอบครองฤทธานุภาพแบบนี้อีก นอกจากพระคริสต์ที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ก็ไม่มีใครสามารถแสดงความจริงได้แล้ว นี่เป็นข้อเท็จจริงค่ะ ความจริงทั้งหลายที่ถูกเปิดเผยโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าซึ่งจุติเป็นมนุษย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็คือพระเจ้าที่เผยตัวพระองค์เองในฐานะพระคริสต์ผู้ช่วยให้รอดในยุคสุดท้ายค่ะ!

Zhang Mingdao (คริสตชน): ผู้กำกับแพน คุณหวังครับ ตอนนี้พวกคุณแน่วแน่มากที่จะปฏิเสธและประณามพระเจ้าผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แต่พวกคุณเคยอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไหมครับ พวกคุณเคยสืบค้นพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์บ้างไหม ถ้ายังไม่เคยล่ะก็ ผมแนะนำว่าอย่าปฏิเสธพระคริสต์อย่างที่พวกคุณทำจะดีกว่า การประกาศว่าพระองค์มีความผิดยิ่งไม่ควรเข้าไปใหญ่ ถ้าพวกคุณอนุญาต ผมอยากจะแบ่งปันพระวจนะบางตอนของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้พวกคุณฟังนะครับ

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “กล่าวคือ พระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์จะทรงครองแก่นแท้ของพระเจ้า และพระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์จะทรงครองการแสดงออกของพระเจ้า ในเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์จะทรงก่อเกิดพระราชกิจที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะทำ และในเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์จะทรงแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น และจะทรงสามารถนำความจริงสู่มนุษย์ ประทานชีวิตให้เขาและชี้หนทางให้เขา เนื้อหนังที่ไม่มีแก่นแท้ของพระเจ้านั้นไม่ถือว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์อย่างแน่นอน ในเรื่องนี้ไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด หากมนุษย์ตั้งใจจะสืบค้นลงไปว่านั่นคือเนื้อหนังจากการทรงจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าหรือไม่ เช่นนั้นแล้วเขาต้องยืนยันเรื่องนี้จากพระอุปนิสัยที่พระองค์ทรงแสดงออกและพระวจนะที่พระองค์ตรัส ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่จะยืนยันว่าเป็นเนื้อหนังจากการทรงจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าหรือไม่ และเป็นหนทางที่แท้จริงหรือไม่นั้น คนเราต้องแยกแยะบนพื้นฐานของแก่นแท้ของพระองค์ และดังนั้น ในการกำหนดว่านั่นเป็นเนื้อหนังของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์หรือไม่ กุญแจอยู่ในแก่นแท้ของพระองค์ (พระราชกิจของพระองค์ ถ้อยดำรัสของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์และแง่มุมอื่นๆ มากมาย) มากกว่ารูปปรากฏภายนอก

พระคริสต์เสด็จมาระหว่างยุคสุดท้ายเพื่อที่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงอาจได้รับการจัดเตรียมชีวิตไว้ให้ พระราชกิจของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อการสรุปปิดตัวยุคเก่าและการเข้าสู่ยุคใหม่ และพระราชกิจของพระองค์คือเส้นทางที่จำต้องรับไว้โดยทุกคนที่จะเข้าสู่ยุคใหม่ หากเจ้าไม่สามารถรับรู้พระองค์ได้ และแทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับกล่าวโทษ หมิ่นประมาท หรือกระทั่งถึงกับข่มเหงพระองค์ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีแนวโน้มที่จะถูกเผาไหม้ไปชั่วนิรันดร์และจะไม่มีวันเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าได้ เพราะพระคริสต์พระองค์นี้ทรงเป็นการแสดงออกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นการแสดงออกของพระเจ้า ทรงเป็นองค์หนึ่งเดียวที่พระเจ้าได้ทรงมอบความไว้วางพระทัยให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก และดังนั้นเราจึงกล่าวว่าหากเจ้าไม่สามารถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงปฏิบัติ เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ บทลงโทษซึ่งพวกที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับนั้นประจักษ์ชัดในตัวของมันเองต่อทุกคน เรายังบอกเจ้าอีกว่าหากเจ้าต่อต้านพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย หากเจ้าเหยียดหยันพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย จะไม่มีใครอื่นอีกที่จะแบกรับผลสืบเนื่องแทนเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น นับจากวันนี้ไปเจ้าจะไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะได้รับการรับรองจากพระเจ้า ต่อให้เจ้าพยายามไถ่บาปให้แก่ตัวเจ้าเองก็ตาม เจ้าจะไม่มีวันได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้าอีกแล้ว เพราะสิ่งที่เจ้าต่อต้านนั้นไม่ใช่มนุษย์ สิ่งที่เจ้าเหยียดหยันนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ อ่อนแอบางอย่าง แต่เป็นพระคริสต์ เจ้ารู้หรือไม่ว่าผลสืบเนื่องของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร? เจ้าจะไม่ได้ทำความผิดพลาดเล็กๆ แต่จะได้ก่ออาชญากรรมอันชั่วร้าย และดังนั้นเราจึงแนะนำทุกคนไม่ให้แสดงอาการแยกเขี้ยวข่มขู่เมื่ออยู่ต่อหน้าความจริง หรือทำการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ระมัดระวัง เพราะความจริงเท่านั้นที่สามารถนำชีวิตมาสู่เจ้าได้ และไม่มีอะไรเว้นแต่ความจริงที่สามารถเปิดโอกาสให้เจ้าเกิดใหม่และได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้าอีกครั้ง” (พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์)

Zhang Mingdao: พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อธิบายเนื้อแท้ของพระคริสต์ไว้ชัดเจนมาก พวกเราที่เชื่อได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์ฤทธิ์จำนวนมาก นี่เป็นสาเหตุที่เราสามารถเข้าใจความจริงของการทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า และยอมรับพระราชกิจในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ หากไม่มีความเข้าใจในความจริง ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจพระราชกิจของพระเจ้าผิด และแม้แต่ประณามมัน การสืบหาความจริงและความรู้ของพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ กันไม่ให้เราพูดอะไรที่ต่อต้านพระเจ้า ผู้กำกับแพน คุณหวังครับ เราหวังว่าพวกคุณจะคิดให้ดีก่อนปฏิเสธพระเจ้า หรือการทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า แม้ในเรื่องนั้นก็เกรงว่าพวกคุณจะทำให้พระองค์ขุ่นเคือง

ตัดตอนจากบทภาพยนตร์เรื่อง คำโกหกของลัทธิคอมมิวนิสต์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดโลกศาสนาจึงต่อต้านและกล่าวโทษพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าอย่างบ้าคลั่งอยู่เสมอ

สองพันปีมาแล้วเมื่อองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ได้ทรงปรากฏและทรงพระราชกิจในยูเดีย...

คริสเตียนต่อสู้กลับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนความคิดที่ไม่ถูกต้องปฏิเสธและกล่าวโทษพระเจ้า

Wang Xuebin (ครูล้างสมอง): เราเชิญผู้กำกับฮัว ฮงชางจากศูนย์การศึกษากฎหมายเทศบาลปันหลงมาที่นี่ He Hongchang (ผู้อำนวยการศูนย์ล้างสมอง):...