การรู้สึกตัวตื่นของทาสเงินตราคนหนึ่ง

โดย Xingwu, ประเทศจีน พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “ผู้คนใช้ชีวิตหมดไปกับการไล่ล่าเงินทองและชื่อเสียง พวกเขากอดรัดขอนไม้ลอยน้ำเหล่านี้ไว้แนบอก…

ติดต่อเราผ่าน Messenger