สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ

"เรากำลังทำงานของเราทั่วทั้งจักรวาล และในทางทิศตะวันออก อัสนีบาทฟาดก้องไม่รู้จบ เขย่าบรรดาชนชาติและนิกายทั้งหมดให้สะเทือนไหว ... ให้ทั้งหมดมาเฉพาะเบื้องบัลลังก์ของเรา และได้เห็นโฉมหน้าอันมีสง่าราศีของเรา สดับในเสียงของเรา และมองดูการกระทำของเรา นี่คือความประสงค์ทั้งหมดของเรา นี่คือจุดสิ้นสุดและจุดสำคัญที่สุดของแผนการของเรา รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดการของเรา ให้ทุกชนชาตินมัสการเรา ทุกภาษายอมรับเรา มนุษย์ทุกคนวางใจให้ความเชื่อของเขาแก่เรา และทุกผู้คนอยู่ใต้บังคับของเรา!" (พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์)

ถัดไป:ชีวิตของคริสตจักร